ETIQUETATGE | 01/03/2005  Ruralcat

El MAPA ha engegat una campanya per difondre l'etiquetatge de l'ou

La Interprofessional de l'Ou (Inprovo) ha iniciat una gira informativa arreu de l'Estat per fer comprendre al públic el nou sistema de marcatge i etiquetatge de l'ou. Durant aquesta gira, un autobús recorrerà 64 ciutats espanyoles fins al 9 de juny.

Ous.

La gira informativa "Marcatge i etiquetatge de l'Ou" ofereix als consumidors la possibilitat de conèixer des de la forma de criança de les gallines ponedores, fins al país d'origen i el nombre distintiu del productor. Aquesta acció s'emmarca en el desenvolupament de normatives i eines que facilitin el control de la seguretat dels aliments. El 2003, el MAPA va crear un registre d'explotacions de gallines ponedores que ha servit de base per atorgar a cada explotació el seu codi identificatiu, l'origen de tot el procés de traçabilitat. Des de la granja, l'ou passa a un centre d'embalatge per la seva classificació i envasat, que també està autoritzat i controlat per les autoritats sanitàries, indicant, a més, el seu nombre de registre als envasos. Tanmateix, aquest sistema seria especialment útil en el cas de produir-se qualsevol incidència al llarg de la cadena alimentària, ja que l'origen del problema seria localitzat de forma immediata i es poden prendre les mesures correctores oportunes. Així doncs, al mateix temps que s'implanten mesures de traçabilitat, es donen a conèixer als consumidors el significat d'aquesta informació, sinònim de seguretat i control.

Com interpretar els codis de l'etiquetatge?

Tots els ous destinats al consum humà directe estan marcats amb un codi imprès amb tinta alimentària. El primer dígit fa referència a la forma de criança de les gallines ponedores ("0 si són de producció ecològica, "1" si són de gallines camperes, "2" si són de gallines criades en sòl o "3" de gallines criades en gàbia). A Espanya existeixen 1.800 granges de gallines ponedores, el 94 per cent de les quals són criades en gàbies; el 3 per cent en el sòl; 2 per cent són camperes; i un 1 per cent són de producció ecològica (alimentades amb pinsos d'agricultura ecològica). Les dues lletres següents del codi informen del país de la Unió Europea de procedència (ÉS, en el cas d'Espanya); i els últims dígits representen la província i el municipi en el qual està situada l'explotació avícola, així com el nombre d'identificació de la granja dintre del municipi. A l'envàs s'indica la categoria de qualitat de l'ou (categoria A), la classe segons el seu pes (XL, L, M o S), el nombre d'ous en caixa, la data de consum preferent, un consell d'emmagatzematge, el nom o raó social del productor i el codi del centre d'embalatge autoritzat.