15 DE MARÇ | 01/03/2005  Ruralcat

Jornada sobre Fertilització amb adobs orgànics i minerals

Maçanet de la Selva acull el 15 de març una jornada tècnica sobre la fertilització amb adobs orgànics i minerals. L'acte s'emmarca dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica i s'adreça als ramaders del sector lleter.

Fertilització amb adobs orgànics i minerals

La fertilització orgànica en forma de fems, les típiques ¿femades¿, o les aplicacions de purins, són una pràctica habitual a la comarca de la Selva. L¿adobament mineral complementari és rutinari, ja que en general es desconeix el contingut dels fems i purins, i també els elements fertilitzants de la terra. Aquesta pràctica pot provocar importants impactes ambientals, a més de suposar una major despesa en fer servir més adobs minerals dels necessaris. La jornada s'iniciarà a les 11.00h., amb una presentació que anirà a càrrec del Sr. Josep Lluís Sanmartin, cap de l¿Oficina Comarcal de la Selva del Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca. Tot seguit, el Sr. Francesc Domingo, tècnic del pla pilot de fertilització nitrogenada del Baix Empordà de l¿Estació Experimental Agrícola Mas Badia de l¿IRTA, oferirà una xerrada sobre els conceptes bàsics que s¿han de tenir en compte i les normes que cal seguir per una fertilització més racional dels conreus de la zona: cereals farratgers, raigràs, blat de moro i sorgo. A les 12.30h. els assitens podran participar en un col·loqui, que donará pas a la conferència que el Sr. Eloy González, tècnic responsable d¿assessorament de l¿Oficina Comarcal de la Selva del Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca, oferirà fent un repàs als resultats dels camps d¿assaigs de blat de moro per ensitjar d¿enguany, situats a Salitja i Cassà de la Selva. Posteriorment, els assistens podran tornar a debatre els temes tractats amb un nou col·loqui. Està previst que la jornada finalitzi a les 13.30h. Per a més informació, podeu adreçar-vos als organitzadors:
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal de la Selva

C/ Doctor Robert 2, baix A
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 840 652
ao.selva.darp@gencat.net