CONSUM I DISTRIBUCIÓ | 05/05/2010  AlimenCat

Els distribuïdors valoren els productes locals per sobre dels ecològics o amb DO

Segons les últimes dades de l'Observatori del Consum i Distribució Alimentària, els distribuïdors puntuen amb valors més alts els productes locals (6,3 sobre 10) i amb denominació d'origen (6,1) que els ecològics (4,8). Tanmateix, el 68,3% declara que la principal acció promocional que utilitzen per augmentar les vendes són les ofertes .

cistellasuper050510 cont

 

Segons l'estudi, el principal problema amb què es troben els distribuïdores és l'alta competència en preus, amb un 54,8%; seguit de l'exigència del consumidor amb un 22,8%. Per combatre'ls i augmentar les vendes utilitzen tant la reducció de preus com ofertes de 2x1.

 
D'altra banda, els professionals de la distribució creuen que, possiblement pels efectes de la crisi, els consumidors han disminuït l'últim any el seu nivell d'exigència a l'hora d'adquirir productes alimentaris si es compara amb les dades de 2008; ja que llavors el puntuaven amb un 6,7 sobre 10; mentre que el 2010 el valoren amb un 5,9.
 
L'estudi també reflexa que la fidelitat a les marques ha disminuït; ja que el 2008 els consumidors valoraven aquest aspecte amb un 5,5 sobre 10 i enguany obté una puntuació de 4,7. Les marques del distribuïdor segueixen tenint un gran pes en la cistella de la compra, i només un 8,4% manifesta no adquirir mai productes de marca de distribuïdor.
 
Per obtenir aquestes dades de febrer de 2010 s'han realitzat 1.202 entrevistes a consumidors i 200 a distribuïdors. D'aquesta forma, l'estudi analitza les tendències de la distribució en abordar, d'una banda, les dificultats dels distribuïdors per a la comercialització dels seus productes, com les promocions i ofertes que utilitzen, y de l'altra l'opinió sobre els consumidors i els preus.
 
L'Observatori depèn del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari i el seu objectiu és oferir informació sobre els hàbits de consum de la població i les tendències de la distribució dels productes alimentaris.