SUBVENCIONS GENERALITAT | 23/02/2005  Ruralcat

El DARP amplia el percentatge de retirada voluntària en l¿ajut als conreus herbacis

A causa de les condicions climàtiques adverses, els sol·licitants dels ajuts per superfícies a determinats conreus herbacis podran ampliar la retirada de terres fins a un màxim del 50% de la seva superfície.

Espiga d'ordi.

A la normativa que regula els ajuts per superfícies a determinats conreus herbacis, l¿Ordre ARP/55/2005 pel qual s¿estableix el procediment per a la tramitació de determinats règims d'ajudes comunitàries a l'agricultura per la campanya 2005/2006 (collita 2005), s¿estableix que la retirada voluntària podrà arribar fins al 10% de la superfície total. D¿acord amb aquesta normativa, però, també s¿estableix que, per raons derivades de la variabilitat climàtica determinin l¿aparició d¿anormalitats en una campanya que impedeixin o limitin severament el desenvolupament normal dels cultius en una zona determinada, es podrà ampliar aquest percentatge del 10% de retirada voluntària a les explotacions agràries de zones afectades. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, conscient de què les condicions climàtiques adverses han condicionat el desenvolupament normal dels conreus herbacis, ha ampliat el percentatge màxim de retirada voluntària a Catalunya fins a un màxim d¿un 40% per als grans productors i un 50% per als petits productors. Així doncs, a causa de les condicions climàtiques adverses, la superfície retirada total (voluntària més obligatòria) a Catalunya serà, com a màxim, del 50%.