FORMACIÓ I CAPACITACIÓ AGRARIA | 22/02/2005  Ruralcat

L'experiència professional permet obtenir el títol de Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives

El Departament d'Educació ha iniciat el procés per a obtenir els títols de tècnic/a de determinats cicles formatius. En el sector agrari, la convocatòria està adreçada als professionals que vulguin tenir un reconeixement oficial de la seva experiència laboral i obtenir el títol de Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives.

Jove en hivernacle

Què és l¿acreditació de la competència professional?

És un procés pel qual s'atorga un reconeixement de competències a una persona per desenvolupar una professió o un lloc de treball. Fins ara, les vies d'acreditació més usuals, en el sistema de formació professional del nostre país, són els títols de formació professional i altres formacions reconegudes. Ara s'obre una via d'acreditació de la competència professional adquirida mitjançant accions formatives o experiència professional.

Qui pot obtenir l¿acreditació?

Les persones que no tenen cap tipus de reconeixement oficial de la seva competència i volen tenir-la. De moment, aquesta acreditació la poden obtenir aquelles persones amb un mínim de 2 anys d'experiència en agricultura intensiva (horticultura i fructicultura).

Com es pot obtenir l¿acreditació?

Inscrivint-se a la prova de reconeixement de competències associades al títol de Tècnic en Explotacions agrícoles intensives.
 • Preinscripció: del 21 al 28 de febrer de 2005.
 • Inscripció: del 14 al 18 de març de 2005.
 • Lloc de preinscripció i inscripció a la prova: Escola de Capacitació Agrària Mas Bové.
  Ctra. de Reus a El Morell, Km. 4
  43120 Constantí (Tarragona)
  Tel. 977 343289

Procés d¿acreditació

El procés es desenvoluparà en quatre etapes:
 1. Informació prèvia del procediment per a obtenir l¿acreditació, de la seva utilitat, i dels requisits necessaris.
 2. Elaboració (amb l¿ajut d¿un tutor/orientador) i presentació d¿un dossier de competència/es. S¿haurà d¿explicar què se sap fer.
 3. Avaluació de la documentació presentada i entrevista de contrastació.
 4. Si s¿escau, avaluació demostrativa de la competència.

Quins avantatges suposa l¿acreditació?

La persona que acrediti la seva competència:
 • Obtindrà una certificació oficial (Institut Català de les Qualificacions Professionals).
 • Coneixerà millor el seu lloc de treball.
 • S¿assabentarà de possibles vies de formació i millora professional.

Per obtenir més informació:

Es pot adreçar a :