GELADES | 22/02/2005  Ruralcat

El MAPA avança el lliurament per la transformació dels cítrics

La ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa, ha signat una ordre ministerial que permet avançar el lliurament per la transformació dels cítrics afectats per les gelades, amb la finalitat d'evitar que els fruits es perdin.

Taronges en un mercat.

Segons un comunicat del Ministeri d'Agricultura (MAPA), per la campanya 2004/2005 i per als contractes que s'hagin de celebrar abans del 28 de febrer de 2005, s'avança la data de lliurament a transformació. D'aquesta manera, la transformació pot començar a partir del sisè dia hàbil següent a aquell en què l'autoritat competent disposi de l'exemplar del contracte. El MAPA ha ressaltat que l'objectiu és evitar que els fruits es perdin i els productors i transformadors no puguin aprofitar-los, percebent, a més, els corresponents ajuts comunitaris. Aquesta ordre dóna compliment al mandat del Reial decret Llei, del 4 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per les gelades del mes de gener. Així doncs, els cítrics afectats per aquestes gelades poden ser objecte de contractació i lliurament immediat per la seva transformació. En l'elaboració d'aquesta norma s'ha consultat a les comunitats autònomes i a les entitats representatives dels sectors afectats.