INVESTIGACIÓ ¿ EE UU | 21/02/2005  Ruralcat

Nou sistema online de dades genètiques i moleculars de lleguminoses

Un nou lloc web permet consultar dades genètiques, fisiològiques i bioquímiques de lleguminoses. L¿eina, que integra, recopila i ofereix als investigadors les dades en forma comprensible, l¿han produït dos organismes nordamericans: el Servei de Recerca Agrícola i el Centre Nacional per a Recursos del Genoma.

Font: ARS

Font: ARS

Segons explica un article del Servei de Recerca Agrícola, l¿ARS, l¿anomenat Sistema d¿Informació de Llegums (LIS, en les sigles en anglès) fa front al problema derivat del desenvolupament vertiginós de la seqüència genètica. El web és un projecte pensat a llarg termini finançat pel Departament d¿Agricultura dels Estats Units (l¿USDA) a través de l'anomenada Iniciativa de Plantes Model. Ja és el tercer any que el projecte funciona i s'ha especialitzat, sobretot, en quatre lleguminoses (Arabidiopsis thaliana, Glycine max, Medicago truncatula i Lotus japonicus), que serveixen de model genètic per a les altres. LIS integra, tanmateix, dades genètiques i moleculars de moltes espècies de la família de les lleguminoses. A partir d¿un dibuix esquemàtic de la planta i dels seus òrgans en diferents estats de desenvolupament es poden consultar els missatges genètics de cadascun d¿ells. A partir d¿una planta adulta, o d¿una plàntula, o d¿una llavor, es poden obtenir les dades de les seqüències genètiques o bé les de les ¿llibreries genètiques¿, és a dir, dels transcrits, els productes derivats de la transcripció d¿una determinada seqüència d¿ADN. La Iniciativa de Plantes Model es va establir per mor del Congrés dels Esats Units amb la intenció d'aplicar la informació i els descobriments de certes plantes molt ben estudiades a d¿altres espècies de llegums d¿interès econòmic essencial.