CONFERÈNCIA SECTORIAL | 21/02/2005  Ruralcat

MAPA i CCAA reparteixen 192 milions d'euros en programes agraris

La Conferència Sectorial d'Agricultura ha acordat el repartiment de 192.802.042 euros per subvencionar diverses actuacions incloses en programes agrícoles, ramaders, de desenvolupament rural i d'alimentació.

Imatge de la reunió sectorial

Font: MAPA. Els conseller d'Agricultura del País Basc, Catalunya i Galicia

A més de la distribució territorial, la Conferència ha abordat el traspàs de la gestió de la taxa làctia a les Comunitats Autònomes i el model de representativitat de les autonomies en els Consells de Ministres de la Unió Europea, així com el programa de qualitat de l'oli d'oliva, amb un pressupost de 11 milions d'euros

Indústria agroalimentària i desenvolupament rural

Del total repartit, 41.712.320 euros es destinaran a actuacions relacionades amb la indústria agroalimentaria i l'alimentació, i en concret, el programa "Competitivitat de la indústria agroalimentaria i seguretat alimentària" rebrà 29.618.120 euros i la resta (12.094.200 euros) aniran a parar a la comercialització de la pesca i la acuicultura. Per als programes de desenvolupament rural s'ha distribuït un total de 72.282.821 euros, dels quals 66.933.671 euros són per a mesures d'acompanyament, tenint en compte les assignacions FEOGA per Comunitats Autònomes de fons per a l'any 2005, i els romanents d'anys anteriors en poder de les Comunitats Autònomes.

Ramaderia i apicultura

El capítol de ramaderia disposa de 32.344.190 euros, i d'aquests, 1.549.104 euros són per a la prima nacional complementària a la vaca nodrissa, 7.000.000 euros per a la defensa sanitària, i 19.248.489 euros per a programes Estatals d'eradicació de malalties dels animals. En aquesta línia, la apicultura rebrà 2.282.869 euros, el foment de la selecció i control de rendiments ramaders, 1.302.128 euros i 961.600 euros per a les actuacions relacionades amb races autòctones en perill d'extinció.

Agricultura

En agricultura s'han destinat 35.363.154 euros per a subvencionar diferents programes agrícoles com la qualitat de les varietats vegetals, el foment de l'associacionisme agrari, la promoció de noves tecnologies, la millora de sectors agrícoles, la prevenció i lluita contra plagues, o el foment d'agrupacions fitosanitàries. A la Conferència també s'ha donat el vist-i-plau a l'informe de gestió d'ajudes a la indústria agroalimentaria cofinançades pel FEOGA de l'any 2003, on s'han aprovat 1.898 projectes que representen una inversió de 1.594 milions d'euros i unes ajudes públiques de 381 milions d'euros. El FEOGA ha finançat 281 milions d'euros, el MAPA 41, i les comunitats autònomes, 54 milions d'euros. Les ajudes públiques s'eleven al 23,92 per cent de la inversió i la contribució dels beneficiaris al 76,08 per cent.

Ajornament de la transferència de gestió de la taxa làctia

En referència al règim de gestió, control i recaptació de la taxa làctia, el Ministeri i les Comunitats Autònomes han acordat ajornar sis mesos més la seva transferència a les CCAA, que estava prevista per al proper 1 d'abril de 2005. Aquest retard s'ha acordat per tal que les CCAA puguin analitzar i estudiar el nou règim de taxa làctia, en el què es transfereix la gestió als govern autonòmics per tal de garantir que la traçabilitat de la llet produïda i comercialitzada a Espanya té totes les garanties.