MILLORES REG | 21/02/2005  Ruralcat

L¿IRTA desenvolupa un nou sistema per programar el reg dels cultius

Investigadors de l¿IRTA de Cabrils han engegat un projecte de recerca per tal d¿implementar un sistema de programació de reg, en cultius llenyosos, basat en els microcanvis del diàmetre de la tija segons l¿estat d¿hidratació en que es troba la planta.

Aspersor de reg.

Aquest sistema te com element primari un dendròmetre, que és un aparell capaç de mesurar variacions molt petites en el diàmetre del tronc de les plantes, de l¿ordre de mil·lèsimes de mil·límetre, fent-se aquesta mesura en continu. La variació en el diàmetre de les plantes ve motivada per l¿estat d¿hidratació en que es troba, disminuint quan la planta entra en estrès hídric i augmentant quan la planta torna a tenir un estat d¿hidratació satisfactori. El projecte que s¿ha començat pretén demostrar la viabilitat pràctica del reg basat en sensors en planta, d¿acord amb els càlculs de determinats indicadors de necessitat de reg, a partir de les lectures dels sensors i comparar aquests resultats amb altres anteriors. Aquest projecte està subdividit en tres subprojectes amb criteris de reg diferents. També està previst fer servir, a més del dendròmetre, medidors de flux de saba que també son útils com a indicadors de l¿estat hídric de la plata. En tots els assaigs es provarà l¿eficàcia des sistema en condicions reals de conreu, avaluant l¿estalvi d¿aigua, l¿estat hídric de les plantes i la producció i qualitat obtinguts.

Informació relacionada