8 DE MARÇ | 17/02/2005  Ruralcat

Jornada tècnica sobre noves tècniques de lluita contra el cuc del raïm: confusió sexual

El proper 8 de març la Sala d'actes de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de l'Arboç acull una jornada tècnica on es parlarà de la utilització del sistema de confusió sexual per lluitar contra el cuc del raïm.

Imatge del díptic de la jornada

El cuc del raïm (Lobesia botrana) és la plaga més important que té el cultiu de la vinya i calen tractaments generals i continuats per al seu control. De les tres generacions anuals que hi ha a les nostres comarques, només la segona i la tercera requereixen tractaments específics, i s¿utilitzen tradicionalment productes insecticides d¿acció neurotòxica. Els darrers anys s¿ha treball molt en la recerca de sistemes de lluita i productes plaguicides alternatius, més selectius i amb un impacte menor sobre el medi pe rla seva baixa toxicitat i menor incidència sobre l¿entomofauna i l¿acarofauna útil. L'objectiu és facilitar l¿apropament als sistemes de producció integrada i producció ecològica. Entre aquests sistemes cal destacar la confusió sexual, que consisteix en la col·locació de difusors en el cultiu que permetin una difusió constant i suficient de feromona sexual, per impedir que els mascles localitzin i fecundin les femelles. Per tal de difondre aquest sistema, es convoca aquesta jornada tècnica, que s'iniciarà a les 19.15 h. amb la xerrada Noves tècniques de lluita contra el cuc del raïm: Confusió sexual. Experiència realitzada al terme municipal de Nulles els anys 2003 i 2004, a càrrec del Sr. Gonçal Barrios i Sanromà, responsable de Sanitat Vegetal del DARP a Tarragona. Per a més informació podeu contactar amb els organitzadors:
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sanitat Vegetal a Tarragona

Avda. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel. 977 250 421
gbarrios@gencat.net


Oficina Comarcal del Baix Penedès
Avda. Catalunya, 12, 9
43700 El Vendrell
Tel. 977 660122
abpenedes.darp@gencat.net


Assessorament Rural i Innovació Tecnològica Avda. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel. 977 250 412
anton.ballve@gencat.net


Agrupació de Defensa Vegetal Vitioleïcultors del Baix Penedès - Garraf
Tel. 977 687 770