REESTRUCTURACIÓ DE LA VINYA | 17/02/2005  Ruralcat

La Taula Sectorial fa balanç del Pla de reconversió del sector

En el transcurs de la reunió de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi s¿ha fet un balanç de l¿estat del Pla de reestructuració i reconversió de la vinya. El Pla de reestructuració de la vinya es va iniciar durant la campanya 2000/01 i finalitza la campanya 2007/2008.

Ceps de vinya. Font: DARP

La reunió, presidida pel Comissionat per a les Relacions Professionals i Exteriors, Josep Presseguer; el director general de l¿INCAVI, Joan Aguado, i el director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, Salvador Puig; ha comptat amb l¿assistència d¿un gran nombre de representants de les principals organitzacions professionals, sindicats i cooperatives. Els ajuts del pla de reestructuració i reconversió de la vinya tenen com a objectiu ajustar la producció vitícola a la demanda del mercat El Pla Sectorial , compensant tant el cost de les mesures que cal dur a terme com la pèrdua d¿ingressos durant el període improductiu de la vinya. En aquesta Taula sectorial s¿ha posat de manifest la necessitat de què les decisions que es prenguin en el marc dels Plans de reestructuració i reconversió no poden ser alienes a la situació actual del sector i han de ser compatibles amb les conclusions que determini el Pla Sectorial de la Vinya i el Vi, presentat en l¿anterior Taula Sectorial celebrada el 25 de gener, que s¿elabora per mandat del Parlament. El Pla Sectorial de la Vinya i el Vi de Catalunya contindrà un diagnosi objectiu sobre la situació actual del sector del vi i la vinya en totes les seves dimensions. A partir de les dades resultants es definiran uns eixos d¿actuació en diferents nivells (estructurals, organització del sector, comercialització, consum) i es treballaran mesures concretes per aquests eixos. D¿aquesta manera, es podrà equilibrar l¿oferta i la demanda a través d¿accions que permetran augmentar i millorar la comercialització dels vins de qualitat elaborats a Catalunya. Per aquest motiu, el DARP s¿ha compromès a presentar una proposta als representants del sector de la vinya i el vi per tal de què el Pla de reestructuració i reconversió de la vinya i el vi vagi en la mateixa direcció que les polítiques que estableixi el Pla Sectorial. En tot el període del Pla de reconversió i reestructuració, que va des de la campanya 2000/01 fins la futura 2007/08, el DARP ha aprovat 38 plans i 3.885 viticultors han sol·licitat la reconversió o la reestructuració de 17.900 hectàrees de vinya. D¿aquests viticultors, 711 són joves agricultors (JA), 21 són agricultors a títol principal (ATP) i 87 són explotacions agràries prioritàries (EAP). En aquests moments ja s¿ha executat fins al 52% de la superfície inicial dels plans.