SANITAT ANIMAL | 16/02/2005  Ruralcat

La CE aprova set noves proves de detecció d'EEB

La Comissió Europea (CE) ha aprovat set nous tipus de proves de detecció ràpida de l'Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) o malaltia de les "vaques boges", han informat fonts comunitàries.

Veterinari examinant vaca

Amb aquesta autorització, ja són dotze els test que poden emprar-se a la UE per a comprovar si un animal està infectat per la EEB. Els cinc que van ser aprovats abans també poden utilitzar-se per a la detecció d'Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EET) en cabres i en ovelles. Els test autoritzats ara per a la EEB són: CediTect EEB, Enfer TSI Kit versió 2.0, HerdChek Antigen Test Kit (EIA), Institut Pourquier Speed'it, Prionics Check BioStrip, Roboscreen Beta Prion BSE EIA test kit i Roche PrioScreen. Aquestes proves van ser avaluades per la CE, sota la supervisió del Centre d'Investigació Conjunta de la Comissió, i una vegada que l'Autoritat Europea per a la Seguretat Alimentària (AESA) va recomanar la seva aprovació. La CE considera que amb aquesta decisió "augmentarà la competència" en el sector. Els test s'efectuen per comprovar si hi ha EEB en material cerebral obtingut d'animals sacrificats o que van morir en les granges. La proves són obligatòries per a tots els bovins de la UE sacrificats a una edat de més de 30 mesos i a tots els animals que van morir en l'explotació ramadera i que tenien més de 24 mesos d'edat, encara que existeixen excepcions per a alguns països. Fins ara no s'han avaluat proves per detectar el mal de les "vaques boges" en animals vius. A finals de gener es va confirmar a França el primer cas de EEB en una cabra, i la UE va decidir incrementar el nombre de proves de detecció de la malaltia en ovinos i caprinos.