LEGISLACIÓ | 14/02/2005  Ruralcat

El Govern estatal deroga la Llei de les Cambres Agràries de 1986

La vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, afirma que "les competències de les Cambres Agràries estan transferides a les Comunitats Autònomes, i per tant, són aquestes les que regularan amb llibertat el contingut de les mateixes".

Feina al camp.

Mitjançant un comunicat, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació justifica la derogació de les bases del règim jurídic de les Cambres Agràries "perquè les funcions que la llei de 1986 enumera, s'han vist superades, en molts casos, per posteriors desenvolupaments normatius". De moment, però, segueix vigent el sistema de representativitat de les Cambres, el qual s'ha de pactar amb els sindicats agraris i amb el sector. El Consell de Ministres ha fixat un termini "màxim" de tres anys per establir un nou sistema per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries. Així doncs, durant tot aquest temps es tindran en compte els resultats de les últimes eleccions dels membres de Cambres agràries d'àmbit provincial, celebrades de conformitat amb la Llei de 1986. També es manté la representativitat de les organitzacions professionals d'agricultors i ramaders, que actualment la tenen reconeguda davant l'Administració General de l'Estat. Finalment, el comunicat subratlla que totes aquestes mesures adoptades en el projecte de llei es refereixen, lògicament, a la representació d'àmbit nacional. Les Comunitats Autònomes podran adoptar les decisions que considerin més convenients en els seus respectius àmbits territorials.