NOVES TECNOLOGIES | 10/02/2005  Ruralcat

Elena Espinosa presenta a Madrid l'accés al sistema SIGPAC a través d'Internet

La ministra d'Agricultura, Elena Espinosa, ha presentat públicament el Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC). Aquesta aplicació, accessible des d'Internet, serà una eina imprescindible per realitzar la DUN del 2005.

Cartell del SIGPAC al web del DARP

Font: DARP

La seva elaboració ha costat fins ara 84,3 milions d'euros (63,3 milions d'euros del FEGA i 21 milions de les Comunitats Autònomes), encara que la Unió Europea ha subvencionat uns 8,2 milions d'euros. Segons Espinosa, el SIGPAC facilitarà la sol·licitud de les ajudes comunitàries per superfície, que a Espanya són gairebé 4.000 milions d'euros anuals, i els controls administratius de les parcel·les. El sistema SIGPAC és una base de dades d'imatges (mapes i ortofotos) de tot el territori nacional, a la qual se superposa una base de dades vectorial, que revela els plànols de les parcel·les. Això permet localitzar les parcel·les i accedir a totes les seves dades, des de la seva superfície fins al seu ús agrari. Els agricultors poden accedir al SIGPAC a través d'Internet, tant en el servidor nacional com en els de les Comunitats Autònomes i les entitats col·laboradores. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ofereix en el seu web una completa informació sobre aquest sistema, que enguany serà obligatori fer servir per fer la Declaració Única Agrària (DUN). Espinosa ha explicat que el sistema, exigit per la Unió Europea per localitzar les parcel·les amb precisió, serveix perquè els agricultors sol·licitin les ajudes comunitàries per superfície i substitueix des d'aquest any al Cadastre com referència per a aquests pagaments.