AJUTS | 28/11/2019  Ruralcat

Més de 395 milions d’euros en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya

Aquesta xifra, que creix en cinc milions d’euros respecte de l’any anterior, és un indicador del dinamisme del sector agrari català.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha concedit l’any 2018 al sector agrari, a través de les mesures de la Política Agrària Comuna a Catalunya, més de 395 milions d’euros. Aquesta xifra, que creix en cinc milions d’euros respecte de l’any anterior, és un indicador del dinamisme del sector agrari català

D’aquesta inversió, 273,3 M€ corresponen a ajuts directes de la PAC pagats, és a dir, ajuts de l’anomenat primer pilar, destinats a donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. La resta de l’import, 122,7 M€, corresponen als ajuts del segon pilar, concedits en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, adreçats a la millora de la sostenibilitat, la competitivitat de les explotacions agràries i la dinamització de l’economia rural. 

 En relació amb el segon pilar, corresponent al Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, val a dir que és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per promoure una política estructural adreçada al món rural, amb una atenció especial a la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari i forestal. El pressupost total d’aquest Programa és de 810 M€ i l’execució actual se situa en un 44,28%, amb la qual cosa se situa per sobre de la mitjana espanyola i europea.

 Així, en el marc d’aquest Programa, durant la campanya 2018 s’han donat ajuts a la gestió forestal per un import de 8,4 M€.

D’altra banda, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de les explotacions i el relleu generacional del sector, l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es, des de la convocatòria de 2015 fins a la de 2018, ha afavorit la instal·lació de 1.782 joves, amb una despesa pública total de 50,5 M€ .

Trobareu més informació al web del DARP: impacte econòmic PAC

Font: DARP