SECTOR PORCÍ | 06/05/2010  RuralCat

Es convoquen els ajuts per a millorar la gestió mediambiental de les explotacions porcines

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat els ajuts destinats a l'execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines del 2010. El termini de sol·licitud finalitza el 7 de juny d'enguany.

porcs050610 cont

Font: DAR.

 

L'objecte d'aquests ajuts és promoure el desenvolupament de sistemes innovadors de gestió de purins procedents de les explotacions porcines, respectuosos i compatibles amb la protecció del medi ambient, que evitin consums ineficients d'energia, que contemplin una visió integral de valorització i desenvolupament de millors tècniques disponibles en l'aplicació de purins.

Els beneficiaris han d'estar integrats per un mínim de tres explotacions de porcí i tres titulars diferents, que presentin conjuntament un projecte de gestió de purins, i complir les normatives bàsiques que estableix l'ordre. L'import de l'ajut no pot ser superior a 200.000 euros per persona beneficiària.

Les activitats subvencionables, a realitzar després de presentar la sol·licitud, són:

 
  • La compra, inclòs l'arrendament amb opció de compra, de maquinària i equipaments necessaris.
  • La implantació de tècniques pel seguiment i control de purí provinent del bestiar porcí i la implantació de les Millors Tècniques Disponibles (MDT) a les explotacions porcines.
  • Les despeses generals relacionades amb les despeses indicades a l'apartat anterior, com els honoraris del personal assessor, els estudis de viabilitat o l'adquisició de patents i llicències.