MÓN RURAL | 06/02/2005  Ruralcat

Pasqual Maragall i Antoni Siurana presideixen la inauguració del Congrés Rural '06

Més de 350 persones vinculades a l¿Administració, sindicats, cooperativisme, món rural, social, econòmic i polític van assistir a la inauguració del Primer Congrés del Món Rural de Catalunya al Monestir de Poblet.

Moment de l'acte d'inauguració del Primer Congrés del Món Rural de Catalunya

Font: DARP. El conseller Siurana i el president Maragall en un moment de l'acte d'inauguració

El President de la Generalitat, Pasqual Maragall, acompanyat del conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, va presidir l¿acte d¿inauguració d¿aquesta iniciativa que ha de servir per assentar les bases de les polítiques agrorurals i agroambientals del futur. RURAL'06 ha d¿impulsar els debats i les accions que aportin propostes de renovació dels actuals models de producció agrària, de desenvolupament rural, de sostenibilitat mediambiental, de vertebració territorial, i finalment també propostes de renovació de la mateixa Administració, amb l¿objectiu que serveixi més i millor als ciutadans. Amb aquesta finalitat s'han establert cinc grans àmbits de reflexió: el món rural/món urbà, la competitivitat, la sostenibilitat, la vertebració social, i el repte institucional. Aquests cinc grans reptes permetran definir la situació actual i fer previsions sobre les tendències d'evolució i adaptació en el futur del món rural a Catalunya. Per tal d¿aconseguir aquests objectius, RURAL¿06 comptarà amb la participació i implicació de milers de ciutadans de tot Catalunya i, amb el suport de tots els Departaments del govern català.

Retornar al món rural el prestigi que es mereix

Segons el conseller Siurana, alguns dels objectius que cal aconseguir en els propers anys per retornar al món rural i a la seva gent el prestigi que es mereixen, són revaloritzar el treball de la pagesia, posant èmfasi en el paper multifuncional que exerceix l¿activitat agrària, amb capacitat de subministrar béns i serveis d¿interès públic. Siurana ha explicat que Catalunya és una potència alimentària i un exemple a seguir a l¿Estat espanyol, amb la seva producció variada i de primera qualitat, amb una indústria alimentària potent i una gastronomia de prestigi internacional, que basa el seu èxit en productes locals, que s'exporten en un 60%. En aquest sentit, el responsable del DARP ha afirmat que el món rural té un futur brillant ¿si som capaços, tant des dels poders públics com des del conjunt de la societat, de reconèixer el pes i la importància que realment té¿ i, al mateix temps, ¿si sabem tirar endavant amb il·lusió i fermesa les iniciatives que fan falta per superar els dèficits i les mancances que actualment encara tenim¿. La inauguració del Congrés significa doncs, el naixement d'un complex procés que finalitzarà el maig del 2006 en un gran acte a Barcelona, on es presentaran les conclusions de tots i cada un dels àmbits de treball i estudi. En definitiva, s'ha dissenyat un entramat d'espais de diàleg, capitalitzades per 15 ciutats catalanes, estructurat verticalment en tres nivells: Ponències, Assemblees Territorials i Trobades Comarcals. Segons el conseller d¿Agricultura, Antoni Siurana, ¿el Congrés ha de servir per definir i establir un model territorial i de país que permeti realitzar les necessàries adaptacions en un futur immediat per tal d¿assegurar la continuïtat del món rural català¿.