AJUTS | 22/01/2014  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per al període 2014-2018

El DAAM ha convocat els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per al període 2014-2018 per Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener. La tramitació es farà en dues fases: l'aprovació del pla i la sol·licitud de l'ajut

Ceps. Font: DAAM

Ceps. Font: DAAM

Aquests ajuts van dirigits a persones viticultores titulars d'explotació vitícola que destinin la seva producció a raïm de vinificació i tinguin la totalitat de la seva explotació vitícola inscrita en el Registre vitivinícola de Catalunya, d'acord amb un pla individual. Així mateix també està dirigit a persones viticultores integrades en un pla col·lectiu.

Aquests ajuts s'han convocat per l'ORDRE AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents. (DOGC núm. 6545 - 22/01/2014).

La tramitació es fa a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).