SUPERFÍCIE AGRÍCOLA | 02/02/2005  Ruralcat

Una major especialització eleva un 8,6 per cent la superfície per explotació a Espanya fins 2003

La superfície agrícola mitjana (SAU) utilitzada a Espanya per explotació va pujar el 8,62 per cent fins arribar a 22,07 hectàrees entre els anys 1999 i 2003, mentre que des de 1999 van desaparèixer 147.000 explotacions (1.140.733 el 2003). Aquest fet confirma una major especialització en l'agricultura.

Imatge de zona agrícola plana

Font: DARP

Així es desprèn de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles 2003 difosa per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que posa l'accent en la informació de la campanya agrícola compresa entre l'1 d'octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003. Segons aquestes dades, es constata la tendència a una major especialització en el sector, que es tradueix en una reducció del nombre d'explotacions i un augment de la seva grandària mitjana. El comunicat de l'INE detalla que atenent a la grandària mitjana per explotació, els valors més elevats corresponen a les Comunitats Autònomes de Castella i Lleó (51,19 hectàrees), Aragó (42,63 hectàrees) i Extremadura (39,18 hectàrees). Segueixen les comunitats de Madrid (32,18 hectàrees), Castella-la Manxa (31,73 hectàrees), Navarra (30,77 hectàrees) i Cantàbria (22,55 hectàrees), que superen la mitjana nacional. A l'extrem oposat es troben Canàries (3,81 hectàrees), Comunitat Valenciana (4,59 hectàrees) i Galícia (7,10 hectàrees). Pel que fa a Catalunya, es troba en una posició mitjana en l'augment de superfície per explotació, amb una mitjana de 19 hectàrees. Segons l'INE, l'any 2003, el Principat tenia un total de 60.436 explotacions agrícoles, que ocupen un total de 1.148.501 hectàrees.
Superfície agrícola mitjana per explotació a Espanya
Explotacions Sup. Agr. Utilitzada (SAU) SAU mitjana per explotació
Total nacional (1) 1.140.733 25.175.260. 22,07
Andalusia 270.541 4.671.718 17,27
Aragó 55.238 2.355.066 42,63
Astúries 32.506 397.717 12,24
Balears 13.903 208.209 14,98
Canàries 16.341 62.244 3,81
Cantàbria 12.927 291.532 22,55
Castella i Lleó 105.962 5.424.599 51,19
Castella ¿ La Manxa 141.652 4.494.000 31,73
Catalunya 60.436 1.148.501 19,00
Comunitat Valenciana 152.797 701.473 4,59
Extremadura 73.203 2.868.019 39,18
Galícia 102.109 724.624 7,10
Madrid 10.678 343.653 32,18
Múrcia 38.341 413.344 10,78
Navarra 19.058 586.456 30,77
País Basc 22.334 241.121 10,80
La Rioja 12.700 242.960 19,13
(1) Inclou Ceuta i Melilla