PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 31/01/2005  Ruralcat

PRODECA i CCPAE col·laboren per a la internacionalització de la producció ecològica

El director de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP i president de PRODECA, Salvador Puig, i el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Joan Font, han signat un conveni per col·laborar en la internacionalització de l¿empresa i la producció agrària ecològica catalana.

Mostra d'aliments de producció ecològica

Font: Scottish Executive

Les línies establertes, que abasten el període 2005-2006, inclouen la participació en fires monogràfiques dedicades a productes ecològics, prospeccions de mercat i promocions continuades en països de destí considerats prioritaris. El CCPAE és l¿organisme de control i certificació de la producció agrària ecològica catalana, i la seva certificació està acreditada pel National Organic Programm del govern dels Estats Units, fet que reflecteix la projecció internacional dels productes agraris ecològics de Catalunya. Tenint en compte aquest aspecte i l¿àmplia representació d¿operadors d¿empreses productores, elaboradores i comercialitzadores de productes ecològics que forma part de CCPAE, el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca aposta de forma decidida per la promoció internacional d¿aquest sector, que inclou un valor de singularitat.

L'assistència a fires internacionals és una prioritat

PRODECA, empresa pública del DARP per a la promoció exterior i el foment de la internacionalització de l¿empresa agroalimentària, treballarà durant aquest bienni en l¿organització de la participació diferenciada de la producció ecològica en diverses fires. Destaquen les fires Biofach d¿Alemanya, Biofach de Washington, Sial de París i Alimentària de Barcelona, actuacions que se sumaran a les missions comercials i tasques del projecte de Plataformes Agroalimentàries a l¿Exterior engegat pel Departament, mitjançant Prodeca, i en col·laboració amb el COPCA. La primera actuació del conveni és l¿organització de la participació en la fira Biofach, que se celebra a Nüremberg (Alemanya), del 24 al 27 de febrer propers. Anualment, les empreses catalanes del sector agrari ecològic participen en aquest saló internacional, dedicat exclusivament a productes ecològics certificats. La mostra té uns criteris d¿admissió molt estrictes que el converteixen en un referent mundial per als compradors d¿aquest tipus de producció.