REGULACIÓ TRAÇABILITAT | 31/01/2005  Ruralcat

La UE defineix els requisits comuns per facilitar el control dels aliments

El Comitè Permanent de la Cadena Alimentària -en el qual estan representats la CE i els Estats membres- ha aprovat un text orientatiu que regula el seguiment dels aliments i dels pinsos.

Imatge de productes als prestatges d'un supermercat

Aquest organisme ha elaborat aquest text per facilitar l¿aplicació de la nova legislació comunitària que va entrar en vigor l¿1 de gener d'aquest any. El document inclou diverses obligacions específiques, entre elles el control dels aliments, la retirada del mercat dels productes nocius per a la salut, la responsabilitat de les empreses i les exigències per a les importacions i exportacions. Aquestes obligacions afecten directament a tots els operadors de la cadena, des de l'agricultor al consumidor, passant per les indústries, el transport, la distribució i el comerç minorista. Els requisits de traçabilitat afecten els aliments, els pinsos i els animals dels quals s'obtenen productes alimentaris. Els principals aspectes a destacar del document són:
  • A cada fase de la cadena alimentària, l'operador haurà d¿oferir informacions sobre el nom i l'adreça del productor de l'aliment, la naturalesa del producte i la data de la transacció. Totes aquestes dades es conservaran durant un període de cinc anys i estaran a disposició de les autoritats competents, de forma immediata, si és necessari.


  • El document defineix els criteris en els quals si un producte presenta riscos per a la salut s¿haurà de retirar del mercat. Tanmateix, precisa els casos en els quals els operadors han d'informar a l'autoritat d'aquesta retirada.


  • Confirma que els empresaris són els responsables de la seguretat dels aliments.
A més a més, el text especifica en quina mesura s'apliquen els requisits de traçabilitat als productes que s'importen o s¿exporten a la UE i tracta les preocupacions dels països tercers que tenen relacions comercials amb els estats comunitaris.

La justificació

Segons el comissari europeu de Sanitat, Markos Kyprianou, les orientacions aprovades "responen a un gran nombre de dubtes suscitats entre els empresaris del sector alimentari i dels pinsos i, alhora, contribuiran a que les empreses i les autoritats nacionals apliquin les noves normes". Al text s'esmenten crisis com les de les "vaques boges" o la de les dioxines, que van demostrar que la identificació de l'origen dels aliments és important per a protegir als consumidors.