INFRAESTRUTURES | 30/01/2005  Ruralcat

El Conseller Siurana anuncia l'elaboració d'un Pla Estratègic del Canal Segarra-Garrigues

El DARP encarregarà l¿elaboració d¿un Pla Estratègic del Canal Segarra-Garrigues amb l¿objectiu d¿adequar la construcció d¿aquest projecte a les necessitats de la societat catalana del segle XXI i a la nova cultura de l¿aigua que s¿està impulsant des del govern de la Generalitat de Catalunya.

Moment de l'anunci del Pla Estratègic del Canal Segarra-Garrigues

Font: DARP

Des de la conselleria que encapçala Antoni Siurana, hi ha la ferma voluntat de fer realitat aquest projecte que ha de representar la infrastructura agrària de major abast a Catalunya dels últims 100 anys. Per aquest motiu, el departament impulsarà i liderarà la redacció d¿aquest Pla Estratègic, amb la participació activa de tots els agents socials i governamentals, per tal d¿aconseguir que aquest canal representi els interessos de tots els seus implicats. A través d¿aquest Pla s¿ha de fer realitat un regadiu que possibiliti una agricultura moderna basada en la qualitat, però també que ajudi a fixar població al territori, que dinamitzi l¿economia local amb una agroindústria potent i un turisme rural de qualitat. I això amb els mateixos serveis públics que hi pot haver a l¿Àrea Metropolitana de Barcelona.

Urgell i Segarra Garrigues, dos canals molt importants per al futur de Lleida

El futur de les comarques de Lleida passa, en bona part, pel desenvolupament i l¿evolució dels regadius. Aquí radica en bona part la voluntat del responsable del DARP de liderar la consecució del Canal Segarra-Garrigues. A la construcció del canal se li suma la modernització del Canal d¿Urgell, ja que aquests dos projectes ¿han de marcar el futur i el desenvolupament econòmic i social de les comarques de Lleida, la vertebració de la Catalunya interior i l¿autèntic reequilibri territorial del país¿, segons afirma el conseller Siurana. Els dos projectes s¿emmarquen dins la nova política agrorural catalana del segle XXI que s¿impulsa des de la Generalitat de Catalunya i que ja es va anunciar a principis de legislatura al Parlament de Catalunya.