APICULTURA | 27/01/2005  Ruralcat

El DARP i el sector apícola acorden l'elaboració d'un programa d¿anàlisi de residus a les mels

El Comissionat per a les Relacions Professionals i Exteriors del DARP, Josep Presseguer, ha presidit la Taula Sectorial Agrària de la Mel i els productes apícoles que s¿ha celebrat a la seu del DARP a Barcelona.

Abella treballant

A la Taula hi han assistit representants de les organitzacions professionals agràries Unió de Pagesos (UP), JARC i ASAJA-AEALL, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i representants de les cinc associacions apícoles de Catalunya. En el decurs de la trobada s¿han establert un seguit d'acords que han de permetre avançar en temes tant importants pel sector com la qualitat, la recerca o la investigació. Així mateix, es vol fer una correcta gestió de les mesures i actuacions que preveuen les normatives comunitàries i catalanes per a la millora de la producció, comercialització i sanitat del sector apícola. En aquest sentit, el DARP, les organitzacions agràries, la FCAC i els representants de les cinc associacions apícoles de Catalunya han consensuat establir un acord de col·laboració. Aquest conveni tindrà com a objectiu dotar el sector dels processos necessaris per a elaborar un programa d'anàlisi de residus a les mels a través del Laboratori Agroalimentari de Cabrils. També s'ha acordat constituir una Comissió tècnica de treball a través de la qual es pugui decidir la conveniència d'assentar les bases per a la millora de la reglamentació de qualitat i diferenciació de les mels catalanes. El treball que desenvolupi la Comissió es basarà en la informació que el Laboratori Agroalimentari elabora sobre un total de prop de 800 mostres de mels des de l'any 1993 fins ara. A més a més, el DARP ha acordat amb el sector que iniciaria gestions amb la Subdirecció General de Consum, i en concret amb l'Agència Catalana de Consum, per tal de complementar la tasca de control i inspecció. Aquest procés es realitza des del DARP a les mels en origen i als punts de venda al consumidor. En el transcurs de la Taula també s'ha analitzat a bastament l'estat de les línies d'ajut del sector durant l'any 2004 i les previsions per al 2005. Aquestes línies són la de la prima en concepte de pol·linització, l'ajut per al desplegament dels programes sanitaris de lluita contra la varroasi i l'ajut en el marc del programa de millora de la producció i comercialització de la mel i la línia agroambiental apícola de millora de la biodiversitat en medis fràgils.