DESENVOLUPAMENT RURAL | 26/01/2005  Ruralcat

Catalunya rebrà un 2% més de crèdits anuals pel programa Leader

El DARP i el MAPA han signat amb la Comissió Europea la modificació del conveni per la subvenció global del programa europeu Leader Plus. El nou text preveu un augment del 2% dels fons destinats a Catalunya, un total de 50.884.271 euros pel període 2000-2006.

Patrimoni arquitectònic rural

Font: DARP

Segons indica el ministeri, l'objecte d'aquesta variació es realitza amb la finalitat d'actualitzar "el valor real" de les dotacions financeres de la Unió Europea per als programes cofinançats plurianuals. Del total estipulat, la Secció d'Orientació del FEOGA podria fer una contribució de 25.442.136 euros. També concreta que la dotació del FEOGA-Orientació per a 2004 té un increment de 62.944 euros, per a 2005, de 144.495 euros i per a 2006 de 234.697 euros, amb el principal objectiu de fomentar els programes de desenvolupament rural que gestionen els grups d'Acció Local Leader Plus. El MAPA recorda que els eixos prioritaris per a aquest període es refereixen a estratègies de desenvolupament com són serveis a la població, patrimoni natural, valorització de productes locals agraris i del patrimoni cultural i arquitectònic, PYMES i serveis, turisme, formació i ocupació, a més de la cooperació interterritorial i trasnacional. A més de Catalunya, les comunitats autònomes de Navarra i La Rioja també han signat acords similars per al mateix període. Les ajudes Leader per a La Rioja pugen a un total de 11.397.823 euros, Navarra, en canvi, rebrà 17.300.263 euros.