POLÍTICA VITINIVÍCOLA | 25/01/2005  Ruralcat

El DARP i el sector vitivinícola preparen el Pla Estratègic de la Vinya i el Vi

Aquest Pla respòn a la resolució 96/VII del Parlament de Catalunya aprovada per unanimitat per tots els grups parlamentaris, que promou que el DARP i l¿INCAVI elaborin un pla sectorial vitivinícola de Catalunya que asseguri la viabilitat de les explotacions vitícoles i de les empreses elaboradores i embotelladores de vi a Catalunya tenint en compte l¿evolució dels mercats.

Un moment de la Taula Sectorial de la vinya i el vi. Foto: DARP

Un moment de la Taula Sectorial de la vinya i el vi. Foto: DARP

Aquest Pla pretén involucrar a tots els agents interessats en el sector de la vinya i el vi perquè reculli les diferents orientacions de la viticultura catalana, integrant de manera equilibrada els diferents interessos que intervenen en el conjunt del sector. El Pla Sectorial de la Vinya i el Vi de Catalunya contindrà un diagnosi objectiu sobre la situació actual del sector del vi i la vinya en totes les seves dimensions. A partir de les dades resultants es definiran uns eixos d¿actuació en diferents nivells (estructurals, organització del sector, comercialització, consum) i es treballaran mesures concretes per aquests eixos. D¿aquesta manera, es podrà equilibrar l¿oferta i la demanda a través d¿accions que permetran augmentar i millorar la comercialització dels vins de qualitat elaborats a Catalunya. Segons el director general de l¿Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Joan Aguado, "aquest Pla neix per fer front als nous reptes del sector vitivinícola i per treure el màxim profit de la qualitat de la vinya i el vi de Catalunya i les seves oportunitats de mercat, i per assegurar la viabilitat i la rendibilitat de les explotacions vitícoles i les empreses elaboradores".

Registre Vitivinícola de Catalunya

En la Taula Sectorial també s¿ha informat que en aquests moments s¿està finalitzant el treball de camp del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) a les comarques gironines i que continuarà a la resta de zones vitivinícoles amb l¿objectiu què en la propera campanya 2004/05 estigui completament operatiu. El RVC és una eina comuna de gestió del potencial vitivinícola de Catalunya on interaccionen tots els actors del cicle de la vinya i el vi: viticultors, cellers, cooperatives, organitzacions professionals, Consells Reguladors de les Denominacions d¿Origen, l¿INCAVI i el DARP, amb la finalitat d¿unificar tota la informació relacionada amb el cicle vitivinícola. Es tracta, doncs, d¿una gran eina que permet garantir la traçabilitat dels productes vitivinícoles en tota la seva cadena de producció oferint una major confiança al consumidor.