NORMATIVA SANITAT VEGETAL | 23/01/2005  Ruralcat

El Govern central regula les mesures contra organismes nocius en vegetals

El Consell de Ministres ha acordat la regulació de les mesures de protecció davant l'entrada i difusió, en el territori espanyol i de la Comunitat Europea, d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers.

Parada de mercat amb vegetals

Font: MAPA

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació assenyala en un comunicat que amb aquesta norma, i per aconseguir una major claredat i seguretat jurídica, es deroga el Reial decret anterior, que data de 1993, al temps que es consolida i unifica en un únic text totes la modificacions realitzades des de llavors. El MAPA indica que la nova normativa aprovada pel govern, té d'objectiu d'adaptar-se a les noves directives comunitàries sobre les mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals. Recorda que les disposicions d'aquesta norma tenen un abast que ultrapassa les fronteres del territori nacional, ja que implica les importacions de vegetals i productes vegetals de tercers països, a més del seu comerç la UE. Així mateix, preveu diverses disposicions relatives a l'exportació de vegetals i productes vegetals que han de ser objecte de controls a la seva sortida del territori nacional, per verificar que es compleixen les exigències fitosanitàries particulars dels diferents països tercers.