8 DE FEBRER | 20/01/2005  Ruralcat

II Jornada tècnica sobre l'avellaner

La Sala d¿actes de l¿Ajuntament de Brunyola acull el proper 8 de febrer una jornada tècnica sobre l¿avellaner. L¿acte està adreçat a tots els professionals del sector que vulguin posar-se al dia de les novetats en el tractament d¿aquest fruit sec.

II Jornada tècnica sobre l'avellaner

El principal objectiu de l¿esdeveniment és que els assistents coneguin les noves normes de qualitat de la Unió Europea i els mètodes per obtenir una màxima rendibilitat del cultiu. A les 19.05h, just després de la presentació, hi haurà la ponència sobre la problemàtica fitosanitària de l¿avellaner. Aquesta xerrada anirà a càrrec de la tècnica de la Secció Territorial de Sanitat Vegetal a Tarragona del DARP, la Sra. Miriam Escofet Elling. Posteriorment, a les 20.30h, es farà un col·loqui en que participaran tots els assistents. Finalment, a les 21h, es donaran per acabats els actes del certamen. Per a més informació podeu adreçar-vos als organitzadors: Departament d¿Agricultura,
Ramaderia i Pesca
Servei de Sanitat Vegetal
Oficina Comarcal de La Selva

Dr. Robert 2
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 840 652
aoselva.darp@gencat.net