POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA | 19/01/2005  Ruralcat

L'1 de febrer s'inicia el termini per sol·licitar els ajuts a les supefícies per 2005/06

El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts a superfícies per a la campanya 2005/2006 (collita 2005) s¿iniciarà el proper dia 1 de febrer.

Camp de blat

Els motius d¿aquest retard han estat la necessitat d¿adaptar la normativa estatal i autonòmica als canvis introduïts per la reforma de la PAC i a la implantació del SIGPAC. Tanmateix, en cap cas la implantació d¿aquests canvis i el retard en la data de sol·licitud dels ajuts afectarà a la tramitació i el pagament d¿aquests ajuts. El DARP els farà efectius en les mateixes dates que s¿han anat efectuant tradicionalment. El nou sistema de declaració de parcel·les (SIGPAC) és obligatori per tota la Unió Europea a partir del gener de 2005. Aquest procés combina el cadastre amb fotografies aèries per tal d¿identificar els usos agrícoles existents al territori. Així mateix, presenta la informació en un Sistema d¿Informació Geogràfica al qual els productors catalans podran accedir a través d¿internet o de les entitats col·laboradores. Aquest sistema facilita la identificació de les parcel·les agrícoles i permet detectar als productors possibles errors en la delimitació de les seves parcel·les. El DARP ha avançat una precampanya 2005 a efectes del SIGPAC, per tal de donar més temps als agricultors a familiaritzar-se amb aquesta nova codificació de parcel·lari. Aquest avançament de campanya s¿està duent a terme per zones de Catalunya a mesura que es va disposant de les dades dels municipis finalitzats. A primers de desembre es va iniciar la campanya sobre un 88% dels municipis de Catalunya, que afectava a un 70% dels agricultors que van fer una DUN en la campanya anterior. En la darrera previsió del FEGA, a finals de gener es lliurarà al DARP el 100% dels municipis de Catalunya. Pel que fa a les utilitats i aplicacions informàtiques previstes perquè els agricultors puguin fer la DUN amb SIGPAC, el desplegament definitiu coincidirà també amb el de l¿inici de campanya de sol·licitud d¿ajuts. En l¿aplicació de la reforma de la Política Agrícola Comuna, la principal novetat és la unificació de determinats ajuts en un pagament únic. Aquest pagament de les explotacions agràries no entrarà en vigor a l¿Estat fins a l¿any 2006. Tanmateix, el 2005 ja serà el primer any de l¿aplicació d¿altres mesures de la reforma. Entre les noves millores de la PAC hi ha la condicionalitat del pagament dels ajuts directes al compliment de requisits mediambientals. De la mateixa manera, també s¿inclouen la modulació d¿aquests pagaments i el nou sistema integrat de gestió i control dels ajuts.