CONSENS ADMINISTRACIONS | 18/01/2005  Ruralcat

Acordat el cost pels ramaders de les noves assegurances de retirada d¿animals bovins

D'acord amb el consens entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Agroseguro i l¿empresa SERECA-GREFACSA, el cost de l¿assegurança de retirada d¿animals bovins no experimentarà pràcticament increments per al ramaders.

Ovelles

L¿augment de la mortalitat dels animals bovins durant l¿any 2003 feia necessari l¿increment de les primes per tal d¿equilibrar els resultats de la línia, ja que les indemnitzacions superaven amb escreix les primes pagades. Cal recordar que, aquell any, va esdevenir el de la consolidació del sistema d¿assegurança per a la recollida i destrucció dels animals morts en l¿explotació. La regularització hauria representat al voltant d¿un 10-15% d¿augment del cost de l¿assegurança pel ramader. Per aquest fet, es va considerar que la pòlissa era excessiva i difícil de suportar per aquest tipus d¿explotacions. Agroseguro ha moderat l¿augment de les primes i SERECA-GREFACSA ha reduït la indemnització cobrada pels animals d¿entre 6 i 12 mesos. Així mateix, el DARP ha augmentat el percentatge de subvenció respecte a l¿aplicat el 2004. L¿acord entre les tres entitats, ha permès que el cost de l¿assegurança pel ramader passi en el cas dels animals d¿engreix d¿1,71 ¿/cap l¿any 2004 a 1,69 ¿/cap al 2005 i de 1,84 ¿/cap al 2004 a 1,90 ¿/cap al 2005, en el cas de reproductors. D¿altra banda, els costos de l¿assegurança de recollida d¿animals no bovins experimentarà en tots els casos una davallada del 5,2%. Aquesta circumstància es produirà gràcies a la reducció del recàrrec de seguretat que aplica Agroseguro a totes les línies d¿assegurança que passa del 10% al 2,45%. Els costos de recollida per animal per al ramader per l¿any 2005 seran els següents:
COSTOS DE LA RECOLLIDA PER ANIMAL
SECTOR TIPUS COST AL RAMADER (¿)
Oví i cabrum Engreix industrial
0,27
Oví i cabrum Resta de classes
0,46
Aviar Gran Tamany
0,56
Aviar Major
0,03
Aviar Mitjà
0,013
Aviar Menor
0,015
Aviar Petit
0,002
Porcí Transició
0,35
Porcí Engreix industrial
0,63
Porcí Resta de classes
2,22
Equí Engreix industrial
3,49
Equí Resta de classes
1,98
Cunícola Classe única
0,64