PRODUCCIÓ RAMADERA | 18/01/2005  Ruralcat

La Federació Russa amplia la quota d'importació de carn procedent de la Unió Europea

La Federació Russa ha decidit augmentar, per l'any 2005, les quotes d'importació de carn procedent de la Unió Europea. L'increment, que afectarà principalment la carn de porc, suposarà que més del 50% de les importacions del mercat rus tinguin origen comunitari.

Escorxador

Font: MAPA

En aquest sentit, s'ampliarà la quota d'importacions de 227.000 T en 2004, a 236.000 T per al present any. La mesura afavorirà també les exportacions espanyoles de carn de porcí, de les quals ja tradicionalment al voltant d'un 50 per cent es destinen a la Federació Russa.
EXPORTACIONS PORCÍ A RÚSSIA
Any Tm % Espanya % d'Espanya respecte UE-15
2001 27.002
54,80
8,4
2002 31.177
56,14
9,14
2003 36.778
45,63
12,80

Per a la carn d'au no s'ha previst cap augment, pel que la quota per a la Unió Europea es mantindrà en 205.000 T, un 20 per cent del total de les importacions russes d'aquest producte.

Producció bovina

També registrarà un increment la quota d'importació de carn congelada de boví, que passarà de 336.000 T a 339.000 T. Aquest fet permetrà cobrir el 80 per cent de les importacions amb carns congelades procedents de la UE. No obstant això, les importacions comunitàries de carn de boví refrigerada, no registraran variacions, sino que es mantindrà la quota de 27.000 T, el 98 per cent del total de les importacions russes. Per a Espanya, l'increment de quota per a la carn de boví és de gran interès, ja que la major part de les exportacions tenen com destinació el mercat rus.
EXPORTACIONS BOVÍ A RÚSSIA
Any Tm % Espanya % d'Espanya respecte UE-15
2001 293432
93,63
7,5
2002 32.841
93,09
9,16
2003 37.454
91,47
14,26

Amb l'ampliació de les quotes d'importació, el Govern rus ratifica la Unió Europea com a principal proveïdora de carn de porcí i boví.