DUN | 10/12/2019  Ruralcat

Presentació interactiva dels principals indicadors del sector agrícola per a la campanya 2019

Aquest document sintetitza les dades de la DUN 2015-19 i permet visualitzar les dades per comarques o per a tot Catalunya.

A Catalunya hi ha 48.891 explotacions agràries

A Catalunya hi ha 48.891 explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat un apartat amb la presentació de format interactiu dels principals indicadors del sector agrícola per a la campanya de 2019 així com l’evolució històrica des de l’any 2015 fins a l’actualitat.

Amb aquest document, que sintetitza l'estudi realitzat pel Gabinet Tècnic en base a les dades de la DUN 2015-19, es pot consultar el nombre d'explotacions agrícoles i la superfície de cultiu, qui gestiona les explotacions, el percentatge de representativitat entre homes i dones i la distribució de gestió de finques segons les franges d'edat. També es dona informació sobre les hectàrees treballades de cada tipus de conreu, la relació entre la superfície regada i la no regada, així com el tipus de reg que s'utilitza i el règim de tinença dels agricultors.

Tota aquesta informació es troba disgregada per comarques i a nivell de Catalunya.

Aquesta ha estat una de les novetats recollides en el darrer butlletí de Novetats Estadístiques del Gabinet tècnic del DARP.

Font: DARP

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància