PREVISIONS EUROPA | 17/01/2005  Ruralcat

La renda agrícola de la UE creixerà un 14% en set anys

La renda dels agricultors de la Unió Europea creixerà el 14,2% entre 2004 i 2011, encara que en els productors dels Quinze antics membres (com Espanya) augmentarà un 5%, segons un informe de la Comissió Europea.

Camp conreat

L'estudi indica que els ingressos per agricultor augmentaran en els pròxims anys, encara que hi haurà un descens en la mà d'obra. En en el cas dels Quinze antics països comunitaris, serà del 2,3% anual i en el dels nous, a causa d¿una major reestructuració, baixarà el 4% cada any. El creixement en la renda serà més pronunciat per als deu països que van entrar a la UE al maig de 2004. Segons l¿informe, les causes d¿aquesta progressió seran la Política Agrícola Comuna (PAC) i els pagaments directes. En l'estudi s'explica que en el grup dels Quinze l'augment és més moderat i "després d'un creixement de la renda, a curt termini, al 2005, s'estancarà al 2008, caurà i remuntarà a partir de 2009". La CE considera que les perspectives agrícoles són positives, suposant que hi hagi una recuperació econòmica europea i del dòlar nord-americà. Les previsions menys favorables corresponen al període comprès entre 2006 i 2008, a causa de l'aplicació de reduccions de preus en el sector lacti. Tanmateix, a mig termini, l'augment del valor dels cereals, causat per un creixement en la productivitat, la pujada de preus en els sectors del boví i el porc compensaran les caigudes en el sector de la llet. Entre els factors que influiran en l'augment de la renda, figura l'estabilitat de la despesa agrícola per a mesures de mercat (com ajudes directes), aprovat per la UE entre 2005 i 2007. Així mateix, ressalta la utilització dels fons destinats a les polítiques de desenvolupament rural. Encara que la producció dels 10 nous països només representa un 7% de l'agricultura de la UE, l'increment d'ingressos és important, ja que aquest sector és prioritari en les seves economies. L'informe analitza la variació que poden tenir alguns sectors com el dels cereals, en el qual els mercats "tindran una bona evolució". La millora serà causada per les condicions més favorables en el comerç mundial. En el cas de les oleaginoses, la UE continuarà sent un importador net. En el sector carni hi haurà una tornada a la normalitat, en comparació de la situació crítica dels anys anteriors i les baixades "extremes" per les malalties de les "vaques boges" i de la febre aftosa. La ingestió de carn pujarà dels 87,4 quilograms per persona al 2004 als 91 quilos a l'any 2011. El consum de boví, a causa del impacte de la Política Agrícola Comuna, augmentarà i descendirà la producció. Aquest fet provocarà un augment de preus que atraurà més importacions, especialment d'Amèrica del Sud. La CE augura també una pujada de la producció i del consum de porcí i per contra una caiguda en l¿oví i el caprí.