CATALUNYA A EUROPA | 13/01/2005  Ruralcat

Siurana assistirà a la primera reunió agrària dels Quatre Motors per a Europa

Els responsables d¿Agricultura de les regions europees que formen part del grup Quatre Motors per a Europa, entre elles Catalunya, es reuniran per primera vegada el proper dia 21 de gener a Berlín.

Antoni Siurana

Font: DARP

La trobada es realitzarà en el marc de la Fira Internacional Setmana Verda i es tractaran diversos temes d¿interès mutu relacionats amb el futur del sector agrari i del món rural. Catalunya estarà representada pel conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, mentre que Baden-Württemberg ho serà per Willi Stächale, ministre per a l¿Alimentació i l¿Espai Rural. Així mateix, en nom de Lombardia hi haurà Viviana Beccalossi, ministra per l¿Agricultura i, per part de Rhône-Alpes, una persona encara no determinada. Els temes que seran tractats pels Quatre Motors seran el següents: Fons Europeus d¿Ajudes al Desenvolupament Rural i el turisme a les zones rurals. També s¿abordaran qüestions tals com els ajuts a les zones desfavorides, els organismes genèticament modificats i la protecció als aliments de qualitat amb denominació especial protegida. Siurana defensarà el caràcter estratègic de l¿agricultura i la ramaderia a Catalunya. Els Quatre Motors per a Europa representen una col·laboració particularment original i l¿únic exemple de cooperació transfronterera entre quatre regions no limítrofes, que a més estan entre les més dinàmiques d¿Europa. L¿associació treballa per contribuir al desenvolupament general dels seus territoris i defensar al màxim les prioritats estratègiques d¿aquestes regions mitjançant una acció concertada.