AJUTS | 17/12/2019  Ruralcat

Aprovats els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les dues últimes temporades

L’import aprovat correspon als expedients de 430 armadors, 200 són de la veda 2017-2018 i la resta de la veda del 2018-2019.

Els ajuts van destinats a les modalitats d’arrossegament, encerclament i palangre de superfície

Els ajuts van destinats a les modalitats d’arrossegament, encerclament i palangre de superfície

La Generalitat de Catalunya ha aprovat les ajudes a la paralització temporal dels anys 2017-2018 i 2018-2019, convocades en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i destinades als armadors del sector pesquer amb port base a Catalunya, per a les modalitats d’arrossegament, encerclament i palangre de superfície.

L’import total atorgat en aquests ajuts puja a 1.677.007 euros i correspon a 430 expedients d’ajut de la línia d’armadors, 200 de la veda 2017-2018 i 230 de la veda 2018-2019.

El percentatge de cofinançament és del 50% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i el 50% a càrrec del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA). 

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les fites de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país. Per això, el Govern reclama al Ministeri que es retorni al model descentraltizat de gestió dels ajuts a les vedes, ja que el sistema actual no funciona.

Font: DARP

Informació relacionada