ACORDS DE GOVERN | 11/01/2005  Ruralcat

El Govern estableix les prioritats per al sector agrari català durant 2005

La Generalitat de Catalunya ha publicat un document que recull les prioritats del govern català per al 2005. En l¿apartat corresponent al sector agrari, ramader i pesquer, es prioritza la celebració del primer Congrés del món rural, l¿impuls dels contractes territorials d¿explotació i el Pacte estratègic per al desenvolupament agroalimentari de Catalunya.

Dona treballant al camp. Foto: DARP

Foto:DARP

Primer Congrés del Món Rural

Catalunya celebrarà aquest Congrés per tal de definir les grans línies de desenvolupament rural i agrari dels propers anys. El Congrés estarà presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, i comptarà amb la participació activa de tots els sectors socials dels quals depèn la continuïtat del món rural: sindicats, cooperatives, municipis, grups de defensa del territori, etc.

Impuls dels Contractes Territorials d'Explotació

El DARP posarà en marxa l¿any 2005 a quatre comarques catalanes (Alt Urgell, Berguedà, Pla de l¿Estany i Conca de Barberà) l¿anomenat Contracte Territorial d¿Explotació, sobre el qual va arribar a un acord amb Unió de Pagesos (UP) l¿any 2004. L¿objectiu d¿aquest acord és que durant aquesta legislatura es desplegui progressivament, fins assolir la totalitat de Catalunya, un sistema contractual integrat que afavoreixi el foment de la producció d¿aliments de qualitat, la millora de les condicions de vida i treball dels pagesos, el manteniment del paisatge agrari i de l¿espai natural, l¿ordenació de les pràctiques agràries i la incorporació de joves a aquest sector.

Pacte Estratègic per al Desenvolupament Agroalimentari de Catalunya

Es tracta d¿un pacte per a la competitivitat i el creixement entre la indústria agroalimentària, la distribució i el sector agrari català, amb l¿objectiu d¿impulsar estratègies de desenvolupament rural, evitar l¿abandonament de terres i assegurar la continuïtat de l¿agricultura en el territori català.