PREMIS | 10/01/2005  Ruralcat

Es presenten 29 candidatures al Premi a la Innovació Tecnològica Agrària 2004

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, el passat 15 de desembre, un total de 29 entitats i empreses del sector agrari opten al Premi a la Innovació Tecnològica Agrària (PITA) corresponent a l¿any 2004, atorgat pel Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Cartell del PITA 2004. Foto: DARP

Cartell del PITA 2004.
Foto: DARP

Amb aquest premi, dotat amb 6.000 euros, el DARP vol distingir i guardonar les empreses agràries, les seves entitats associatives i les empreses tecnològiques que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics innovadors i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, s¿hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, l'ergonomia, la qualitat, la seguretat o la sostenibilitat de les produccions agràries.

Projectes innovadors

Entre els projectes candidats al PITA 2004, hi ha un sistema de control i racionament automatitzat del consum d¿aigua en una granja porcina, un sistema de producció de substrats a partir del compostatge de restes vegetals, un sistema de millora genètica en vaquí de llet, un sistema mediambiental de tractament i valoració de dejeccions i aigües residuals, la implantació d¿un model de viticultura de precisió, un sistema de gestió de plagues i qualitat de la fruita utilitzant noves eines i tecnologies, i un nou mètode de cultiu de l¿arròs ecològic, entre d¿altres. En edicions anteriors els premiats van ser:
  • Convocatòria 2003: Tractaments Juneda, S.A. (Juneda, Garrigues)

  • Convocatòria 2002: CORMA, S.C.C.L. (Premià de Dalt, Maresme)

  • Convocatòria 2001: Catalan Nurseries, S.A. (Sant Jaume d'Enveja, Montsià)

Comitè d¿experts

Les candidatures seran examinades per un comitè d¿experts, que actuarà com a jurat i seleccionarà les candidatures finalistes i la guanyadora del Premi i les proposarà al conseller d¿Agricultura. Aquest comitè està constituït per dos representants del món universitari, dos representants de l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, i tres representants del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca. El director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP, Salvador Puig, actuarà com a president. Entre les candidatures que resultin finalistes, s¿atorgarà un premi i fins a quatre nominacions, que seran acreditades mitjançant un diploma. El premi, que no es podrà dividir entre diferents candidats, i les nominacions podran quedar deserts si així ho estimen els membres del jurat. La concessió del Premi es resoldrà en l¿exercici 2005, mitjançant resolució del conseller del conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, d¿acord amb la proposta del comitè d¿experts, i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.