AJUTS | 19/12/2019  Ruralcat

Agricultura convoca els ajuts FEMP 2020 per fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles

Es tracta d’ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) al desenvolupament local, cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya. Aquestes ajudes poden dinamitzar més d’un centenar de projectes i generar una inversió d’uns 12 milions d’euros.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2020 adreçats a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i a comercialitzar i transformar els productes pesquers.

S’han convocat tres milions d’euros d’ajudes, ampliables en tres milions més, que dinamitzaran les inversions del sector pesquer, de l’aqüicultura i de la comercialització i transformació de productes pesquers. La intensitat d’ajuda pública serà del 50% per la majoria d’inversions, incrementant aquest percentatge al 60% per Confraries de Pescadors i Federacions de Confraries i Associacions del sector aqüícola.

El 36% de les ajudes convocades correspon a projectes destinats a fomentar un sector pesquer sostenible, el 28% a l’aqüicultura i el 36% a la comercialització i transformació dels productes pesquers.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb la ciutadania i el territori, i a fomentar un desenvolupament sostenible i respectuós amb l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l’Estratègia marítima de Catalunya en el sentit de reforçar el sector primari com un dels puntals de l’economia blava del país.

Font: DARP