INVERSIÓ | 02/01/2005  Ruralcat

Es destinen 1.054.703,42¿ a programes de millora de la qualitat de la llet

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha aprovat un total de 19 expedients d'ajut destinats a programes de millora de la qualitat de la llet corresponents a la campanya 2004. L'import d'aquests ajuts ascendeix a 1.054.703,42 ¿.

Vaca essent munyida

Les sol·licituds aprovades inclouen un total de 1.358 explotacions lleteres d'arreu de Catalunya. Aquesta subvenció per a la millora del control i la qualitat de la llet és de, com a màxim, el 50% del total de les despeses derivades del desenvolupament del programa. L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és donar suport tècnic per millorar el control i la qualitat de la llet produïda i recollida a les explotacions mitjançant programes d'actuacions adreçats a millorar els paràmetres de qualitat. Des del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca es considera necessari impulsar programes de millora de la qualitat de la llet i la seva implantació a l¿àmbit territorial de Catalunya.