AJUTS DARP | 30/12/2004  Ruralcat

Efectuats els pagaments dels plans de reconversió i reestructuració de la vinya

El DARP ha fet efectius durant la segona quinzena del mes de desembre els pagaments dels plans de reconversió i reestructuració de la vinya. En total, de la campanya 2003/2004 s¿hauran pagat 13.414.161,54 euros a 1.488 viticultors per un total de 2.272,60 hectàrees.

Vinya Catalana

Font: DARP

El pla de reestructuració i reconversió de la vinya a Catalunya inclou a 4.261 viticultors integrats en 38 grups. Aquest és el cinquè any d'execució d'aquesta mesura impulsada des del Govern. Amb aquest darrer pagament efectuat, els imports totals pagats pel DARP en concepte d¿ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya han estat de 52.536.012,37 euros. Aquestes partides corresponen a 9.412 hectàrees que s¿han reestructurat i/o reconvertit durant les quatre primeres campanyes. Aquests ajuts tenen per objectiu ajustar la producció vitícola a la demanda del mercat, compensant tant el cost de les mesures que cal dur a terme com la pèrdua d¿ingressos durant el període improductiu de la vinya. Les principals accions que s¿han dut a terme han estat l¿arrencada i nova plantació, l¿emparrat i l¿abancalament. La distribució dels ajuts és la següent:
DISTRIBUCIÓ PER DEMARCACIONS
Demarcació Total cobrat campanya 2003/04 Expedients
Barcelona 4.486.580,16 464
Girona 764.279,34 64
Lleida 584.904,23 62
Tarragona 3.888.061,25 465
Terres de l'Ebre 3.690.336,56 433
TOTAL 13.414.161,54 1.488

DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES
Comarca Total import cobrat
ALT CAMP 1.339.764,24
ALT EMPORDA 704.132,58
ALT PENEDES 3.732.798,22
ANOIA 339.508,43
BAGES 76.178,17
BAIX CAMP 27.467,19
BAIX EBRE 48.572,78
BAIX EMPORDA 51.998,85
BAIX LLOBREGAT 5.208,50
BAIX PENEDES 551.616,52
CONCA DE BARBERA 811.993,08
GARRAF 198.438,70
LES GARRIGUES 25.284,38
GIRONÈS 8.147,91
MARESME 121.165,48
LA NOGUERA 55.008,18
PALLARS JUSSA 19.517,64
PRIORAT 822.138,81
RIBERA D'EBRE 260.877,04
SEGARRA 28.285,83
SEGRIÀ 40.242,17
TARRAGONÈS 335.081,41
TERRA ALTA 3.380.886,74
URGELL 416.566,03
VALLES OCCIDENTAL 13.282,67
Total 13.414.161,54