ACORDS GENERALITAT | 29/12/2004  Ruralcat

El Govern aprova el Panell de Tast Oficial d¿Olis Verges de Catalunya

El Govern ha aprovat un decret que regula el Panell de Tast Oficial d¿Olis Verges d¿Oliva de Catalunya. L¿any 1991, un reglament europeu relatiu a les característiques dels olis d¿oliva i els mètodes d¿anàlisi, introduïa com a paràmetre obligatori per als olis d¿oliva la valoració organolèptica.

Panell de Tast Oficial d¿Olis Verges d¿Oliva de Catalunya

Font: DARP

Aquesta Disposició determinava el mètode d¿anàlisi corresponent i la forma de puntuació, així com les característiques de la sala de tast i de la copa de degustació. Així mateix, establia per a cada tipus d¿oli d¿oliva verge, la qualificació mínima necessària perquè pogués ser comercialitzat com a tal. En el cas que l¿oli no assolís aquest nivell, havia de ser qualificat en una categoria inferior. Posteriorment, les modificacions que ha sofert aquest Reglament i la implantació d¿un sistema de qualitat d¿acord amb la norma ISO 170125, han fet necessari adaptar el Panell de Tast d¿Olis Verges d¿Oliva de Catalunya a aquestes normes. Per aquest motiu, el Govern ha aprovat un decret pel qual es regula el Panell de Tast Oficial d¿Olis Verges d¿Oliva de Catalunya, i es deroga l¿Ordre de l¿any 1997 en que es creava i es regulava el seu funcionament. El Panell de Tast Oficial d¿Olis Verges d¿Oliva de Catalunya té com a objectiu verificar les característiques organolèptiques dels olis verges d¿oliva pel que fa a les característiques que tenen i els mètodes d¿anàlisi. Entre les funcions d¿aquest Panell hi ha la realització de les anàlisis organolèptiques d¿olis verges d¿oliva a sol·licitud del sector, de l¿Administració i de particulars. A més a més, controla la participació en activitats de divulgació i promoció de l¿oli d¿oliva, la formació i l¿entrenament de tastadors. Finalment, el Panell també reglamenta la participació en exercicis d¿intercomparacions i intercalibracions, la col·laboració en estudis i projectes d¿investigació en aquesta matèria i altres tasques que li siguin encomanades per la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, que és on s¿adscriu el Panell de Tast.