COMUNITAT | 29/12/2004  Ruralcat

RuralCat dóna la benvinguda a les Escoles i Centres de Capacitació Agrària del SFA

A partir de l¿1 de gener de 2005 desenvoluparan la seva tasca a la part interna de RuralCat els grups de treball formats per professors, alumnes i personal administratiu de les 14 Escoles i Centres de Formació Agrària que depenen de la Generalitat.

Classe informàtica

El procés d¿integració d¿aquests grups s¿ha anat fent progressivament durant aquest mes de desembre i continuarà durant les primeres setmanes de l¿any vinent. Amb aquesta finalitat, s¿ha creat un perfil específic a RuralCat per als membres de les Escoles i Centres de Capacitació Agrària. El Servei de Formació Agrària de la Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca imparteix, mitjançant les seves escoles i centres repartides arreu de Catalunya, ensenyaments agraris reglats i formació contínua. La seva feina està adreçada, d¿una banda, a capacitar professionalment els joves per a la seva incorporació al sector agrari, i de l¿altra, contribuir a l'actualització de coneixements i la formació permanent dels professionals del sector agroalimntari i rural.