SECTOR CARNI | 10/05/2010  RuralCat

Els ramaders no pagaran per retirar subproductes de risc

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'ordre del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) que estableix les bases per eximir als ramaders de pagar els costos de la retirada de subproductes de risc.

vaques 051010 cont

 

L'Ordre estableix que els subproductes produïts a la cadena càrnia s'originen a partir del moment del sacrifici, excloent-t’hi expressament del marc d'aplicació de la norma l'operació per la qual el ramader entrega l'animal a un operador comercial.
 
D'aquesta manera, el MARM modifica la normativa vigent sobre el sistema de control del destí dels subproductes generats a la cadena alimentària, establint-ne les bases per evitar la repercussió dels costos de retirada de Material Específic de Risc (MER) als ramaders.
 
El departament que dirigeix Elena Espinosa ha argumentat que la interpretació imprecisa del marc legal previ "havia originat la pràctica generalitzada, per part dels escorxadors, de repercutir el cost de retirada dels MER al ramader, reflectint l'esmentat concepte com a descompte en la factura emesa per l'escorxador".
 

És una mesura molt reivindicada

Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, s'ha mostrat satisfet per la notícia. Llena ha destacat que es tracta d'una reivindicació històrica de Catalunya i que forma part del Pla de Xoc per al sector agroalimentari aprovat pel govern català el passat 30 de març, essent una de les resolucions aprovades al Parlament de Catalunya després del debat monogràfic del món agrari celebrat el 14 d'abril.
 
Des del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es considera que en tractar-se d'una mesura per a garantir la seguretat alimentària i donar confiança als consumidors, els costos derivats de l'eliminació dels MER, generats durant el seu sacrifici a l'escorxador, s'han de repercutir cap endavant de la cadena alimentària i no en els ramaders.
 
Varies associacions han manifestat també la seva satisfacció, com Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que calcula que aquests costos han representat per als ramaders uns 50 milions d'euros durant el últims vuit anys. L'Associació Espanyola de Productors de Boví de Carn (Asoprovac) també ha assegurat en un comunicat que d'aquesta manera "veu acomplertes, després d'anys de gestions i dures negociacions amb l'Administració Pública, una de les seves reivindicacions històriques". Però afegeix que no es podria obligar els ramaders a suportar cap descompte per un concepte que, segons la base legal establerta, "no els correspon i han de repercutir-se a les baules següents en la cadena de producció càrnia".