NOVES INFRASTRUCTURES | 27/12/2004  Ruralcat

El conseller Antoni Siurana presenta el projecte del regadiu Xerta-Sénia

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha presidit la presentació del nou projecte del regadiu Xerta-Sénia. En concret, aquest canal recorrerà, regarà i subministrarà aigua per regadiu a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

Canal de reg

Font: DARP

Els municipis que se¿n beneficiaran seran: Aldover, Roquetes, Tortosa, Xerta, Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Santa Bàrbara i Ulldecona. El responsable de l¿administració agrària assegura que la Generalitat impulsa una política activa de realització de regadius històrics ¿per tal de millorar l¿eficiència i l¿arrelament de les explotacions agràries al territori¿. Dins les actuacions que impulsa la Generalitat en matèria de regadius també figura la implantació de noves zones regables amb l¿objectiu de poder desenvolupar una agricultura competitiva. També es vol que aquesta activitat pugui adaptar-se a les demandes del mercat, ja que les grans zones agrícoles de Catalunya tenen un clima mediterrani amb un fort dèficit hídric a l¿estiu. Així mateix, des del DARP es considera que, a més de la possibilitat de la transformació en regadiu de 16.480 ha, aquesta infrastructura també suposarà dinamitzar el sector agrari de les comarques de les Terres de l¿Ebre. Al mateix temps, també possibilitarà la producció de cultius alternatius, la creació d¿indústries agroalimentàries a la zona i, entre d¿altres, l¿associacionisme agrari. Aquesta actuació és una clara mostra de l¿aposta d¿aquest Govern per una política activa en matèria de regadius en la qual també hi ha la voluntat de reduir l¿impacte de les transformacions en el medi. Per aquest motiu, s¿ha redactat l'Estudi d'Impacte Ambiental, s¿ha fet l'exposició pública del projecte i l'estudi i s¿ha enviat al Departament de Medi Ambient. Actualment, el projecte està pendent del resultat de la declaració d'impacte ambiental. En concret, s¿ha presentat la proposta tècnica de traçat i dimensions del canal telescòpic que dóna una solució definitiva a la problemàtica sorgida en relació a la seva utilització per a un hipotètic futur transvasament. D¿aquesta manera, amb la proposta de nou canal telescòpic i canonada en l'últim tram, el projecte es reafirma com una obra exclusiva de regadiu. Amb la nova proposta tècnica també es plantegen solucions per a comptabilitzar les aportacions i la distribució de l¿aigua subterrània i la procedent del Canal. En aquest sentit, des del DARP es proposa l'establiment de convenis voluntaris entre els regants que actualment utilitzen l'aigua de pous amb la Comunitat de Regants del Canal Xerta-Sénia. Aquests acords garantirien poder triar la font de subministrament sense plantejar un increment de les dotacions previstes en la concessió. Les característiques principals d'aquest projecte són:
  • Superfície: 16.480 ha
  • Dotació d¿aigua: 4.537 m3/ha i any
  • Volum sol·licitat: 74, 14 hm3/any
  • Cabal a la captació: 10,31 m3/sg
  • Conreus: olivera, cítrics, presseguers, cirerers, hortícoles i ametllers
SUPERFÍCIE REGABLE PER MUNICIPIS
Municipi Superfície regable
Aldover 1.358,7
Roquetes 2.744,9
Tortosa 2.231,1
Xerta 812
Amposta 1.505,9
Freginals 520
La Galera 1.717,7
Godall 1.025,2
Mas de Barberans 181,6
Masdenverge 986,8
Santa Bàrbara 2.389,4
Ulldecona 1.007
TOTAL ZONA 16.480,2