SUBVENCIONS DARP | 26/12/2004  Ruralcat

Aprovats els ajuts a les indústries agroalimentàries corresponents a l¿any 2004

El Departament d¿Agricultura i Pesca ha aprovat 109 sol·licituds d¿ajut a les indústries agroalimentàries presentades en la convocatòria corresponent a l'any 2004.

Parada de formatges

La inversió que es generarà mitjançant aquestes actuacions serà de 125.847.257,15 euros amb una subvenció total concedida de 13.457.313,08 euros. La mesura d¿ajut a les indústries agroalimentàries, emmarcada en el Programa de Desenvolupament Rural, fomentarà i millorarà els processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders. La finalitat d¿aquesta actuació és poder generar noves fonts de rendes en el món rural i potenciar el desenvolupament dels diferents territoris rurals a Catalunya. Els expedients que s¿han aprovat han estat seleccionats seguint els criteris de prioritat previstos en la normativa. D¿aquesta manera, el DARP dóna suport a aquelles inversions que produeixen una millora de la situació del sector agrari, introdueixen innovacions en els productes, en la comercialització, en la millora de la qualitat i en la utilització de noves tecnologies. També s¿han considerat prioritàries aquelles inversions que milloren les condicions sanitàries i mediambientals de les explotacions, així com les que es troben en zones de muntanya o desfavorides. La distribució territorial dels ajuts aprovats, per demarcacions, ha estat la següent:
AJUTS PER DEMARCACIONS
Demarcació Número Sol·licituds Inversió Prevista(¿) Ajut Concedit (¿)
Barcelona 32 38.345.822,91 4.446.587,29
Girona 21 46.499.958,05 3.489.104,10
Lleida 34 24.331.363,90 3.089.167,93
Tarragona 17 10.899.947,27 1.610.568,76
Terres de l¿Ebre 5 5.770.165,02 821.885,00

AJUTS PER SECTORS
Sol·licituds Sectors Inversió Prevista (¿) Ajut Concedit (¿)
33 Carn 53.956.264,86 5.947.469,14
27 Vins 25.102.661,18 3.428.191,53
27 Fruites i hortalisses fresques 10.004.614,62 1.489.081,59
4 Productes diversos d'animals 6.394.676,02 669.148,32
5 Oli d'oliva 3.437.354,53 511.161,30
1 Patates 17.661.523,43 292.000,00
3 Pinsos 2.713.802,26 270.028,41
2 Cereals 2.539.430,33 252.850,05
2 Llet i productes lactis 1.103.057,33 184.016,61
1 Farratges 1.093.518,33 173.970,61
3 Fruites i hortalisses transformades. Torrons i massapans 1.277.179,18 157.171,98
1 Ous-aviram 563.175,08 82.223,54