FRUITA SECA | 22/12/2004  Ruralcat

El MAPA garantirà l¿ajuda comunitària i la millorarà per als agricultors professionals

El Ministeri d¿Agricultura es compromet a garantir l¿ajut comunitari corresponent més un de complementari per als agricultors professionals. Així és com ho van acordar ahir el MAPA i els principals agents del sector.

Moment de la reunió. Font: MAPA

Moment de la reunió. Font: MAPA

Anualment concedirà a totes les explotacions la meitat de la diferència entre 241,5 euros per hectàrea i l'ajuda comunitària. Complementàriament a aquest ajut a totes les explotacions, el Mapa atorgarà un ajut als agricultors professionals titulars d'explotacions sempre i quan mantinguin aquesta qualificació al final del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda. Es tindrà esment dels ingressos que determinen aquesta qualificació i altres circumstàncies de força major com les pèrdues per condicions climàtiques adverses, prou significatives en el cultiu de l¿ametller. Per a sol·licitar aquests ajuts caldrà que els agricultors demostrin que pertanyen a una organització de productors i, si s¿escau, demostrar que s¿ha lliurat la collita. L'acord va ser signat ahir pel secretari general d'Agricultura del MAPA, Fernando Moraleda, juntament amb el Secretari General de la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Miguel López, el de l¿UPA (Unión de Pequeños Agricultores), Lorenzo Ramos, el Responsable Sectorial de Fruits Secs d¿Asaja (Asociación Agraria de Jóvenens Agricultores), Antonio Lasheras, el president de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Ricardo Martín, i el president de l'asociación espanyola O.P.A. de frutos secos y algarrobas, Antonio Pont. Segons el MAPA ¿amb aquest esforç pressupostari es millorarà la renda dels productors de fruits de clovella, de les avellanes i les garrofes, amb la finalitat d'assolir una major viabilitat per al sector¿. L'Acord contempla també crear un grup de treball per a estudiar el funcionament i evolució del sector, amb l¿objectiu d¿adoptar mesures que permetin desenvolupar de forma ordenada la superfície de fruits secs. Aquest grup estudiarà també com aplicar els fons específics que assegurin la sostenibilitat del cultiu i com avançar en l¿estabilitat de les organitzacions de productors.

Reaccións del sector

Tots els agents del sector presents en la signatura de l¿acord el van valorar positivament. La CCAE va destacar ¿l'exigència que els beneficiaris d'aquestes ajudes formin part d'una organització professional agrària i que, a més, es millori l'ajuda per als agricultors professionals¿. L¿UPA va dir que l¿acord ¿elimina els greuges comparatius que es produeixen entre productors situats en una o altra Comunitat Autònoma¿. Per la seva banda, COAG qualifica l'acord de molt positiu perquè ¿recull les mesures necessàries per a dotar als productors d'un marc estable en el futur¿.

Informació relacionada