AJUTS PROGRAMES SANITARIS | 20/12/2004  Ruralcat

El DARP aprova 187 expedients d¿ajuts per a l¿execució de programes sanitaris de la campanya 2004

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha aprovat un total de 187 expedients d'ajut destinats a l'execució de programes sanitaris corresponents a la campanya 2004 per un total de 2.056.100,69 euros.

Abelles

Font: DARP

Des del DARP es considera necessari que es continuï fomentant que les agrupacions de defensa sanitària ramadera realitzin programes sanitaris destinats a la prevenció de determinades malalties que afecten els conills, les abelles, el bestiar vaquí, el bestiar porcí i el bestiar oví i cabrum, així com incloure, des d'aquesta campanya, el sector avícola dins d'aquests programes de prevenció. Tenint en compte el nombre de sol·licituds presentades, la repercussió de les actuacions subvencionades en la millora de la situació sanitària i la necessitat de fomentar el programa sanitari de determinades espècies, s'han establert els següents imports de subvenció:
  • Abelles: 1,5 euros./rusc controlat de varroasi.
  • Conills: 0,9 euros/reproductor de més de 18 setmanes d'explotació controlada.
  • Vaquí: 3,61 euros/cap de més de 12 mesos controlat davant la brucel·losi i la tuberculosi.
  • Porcí: 1,68666021 euros/reproductor.
  • Oví i cabrum: 0,30 euros/cap de més de 18 mesos.
  • Aviram: 30 euros per cada 1.000 aus reproductores/ponedores.
La distribució d'aquests ajuts és la següent:
Producte Barcelona Tarragona i Terres de l¿Ebre Lleida Girona
Aviram --- --- --- ---
Abelles 16.513,50 40.030,50 28.167,00 17.727,00
Conills 56.027,70 68.799,60 31.590,90 28.134,00
Vaques 270.174,29 8.999,47 179.590,28 212.627,94
Porcí 272.813,92 81.917,71 343.658,70 106.770,65
Oví/cabrum 29.031,60 21.302,33 65.477,40 27.616,20

Total
Aviram 149.130,00
Abelles 102.438,00
Conills 184.552,20
Vaques 671.391,98
Porcí 805.160,98
Oví/cabrum 143.427,53
Total 2.056.100,69