SECTORIAL D¿AGRICULTURA | 20/12/2004  Ruralcat

Catalunya dóna suport a un nou model d¿aplicació de la PAC a Espanya

Catalunya va donar suport ahir al nou model d¿aplicació de la reforma de la PAC a Espanya, junt amb bona part de les Comunitats Autònomes. El model entrarà en vigor el 2006 i desacoblarà el 95% de les ajudes als olivarers. En aquest sentit, Siurana ha manifestat el seu suport als productors d¿oli catalans.

Siurana durant la Sectorial

Font: MAPA. Siurana durant la Sectorial

De tots els temes tractats durant la Conferència Sectorial d¿Agricultura que tingué lloc ahir a Madrid, l¿oli va ser aquell en què més es va insistir des del Departament d¿Agricultura de la Generalitat. El DARP va valorar positivament que la ministra Espinosa es comprometés a posposar el debat sobre l¿aplicació de l¿article 69 del reglament de reforma de la PAC, que permet retenir fins a un 10% dels ajuts del pagament únic per destinar-los al desenvolupament rural. Catalunya, junt amb Andalusia, Aragó, Astúries, Castella La Manxa, Cantàbria i el País Basc, van recolzar plenament la proposta. Només Castella i Lleó i les Illes s¿hi oposaren totalment, mentre que la resta de Comunitats en recolzaren certs punts.

Ajuts als olivarers

El conseller Antoni Siurana va manifestar ahir que ¿tot i la disconformitat inicial del DARP¿ amb la fórmula proposada pel MAPA, ¿en la negociació prèvia s¿ha aconseguit una assignació d¿ajuts per a Catalunya que en termes agregats creix de forma considerable¿. És a dir, ¿en el nou escenari de reforma pel sector de l¿oli, Catalunya rebrà més diners i serà un dels territoris on els ajuts creixeran de forma més significativa¿. Siurana va afirmar que el Govern de la Generalitat sempre ha volgut aplicar un règim de suport a la producció d¿oli, en consens amb el sector, que permeti alhora satisfer la necessitat de remunerar les externalitats ambientals i paisatgístiques que generen la presència en el territori d¿oliverars, i compensar els reptes productius de l¿oliverar tradicional. Segons Siurana, aquest repte demana que el potencial redistributiu es faci sobre una base més àmplia que el 5% actualment proposat. Per aquest motiu, el responsable del DARP va valorar ¿el compromís de la ministra Espinosa de posposar el debat sobre l¿aplicació de l¿article 69 del reglament de reforma de la PAC¿ El responsable de l¿Administració agrària catalana també va manifestar la intenció d¿esgotar totes les possibilitats que atorga el nou marc per fer ¿una política agrària activa i pròpia, adoptar mecanismes que estimulin el manteniment de l¿activitat vinculada al territori i que permetin fomentar mesures per millorar la qualitat dels aliments o de les condicions ambientals del món rural català.

El nou model

Pel que fa a la resta de sectors, el nou model, que entrarà en vigor el 2006, preveu mantenir acoblat el 25% de les ajudes als cultius herbacis, desacoblar el 50% en oví i caprí, així com acoblar el 100% de la prima de les vaques alletants i del sacrifici de vedells, i el 40% de la prima de sacrifici d¿animals adults. D¿altra banda, Siurana va explicar que el nou model d¿aplicació de la PAC permetrà connectar els ajuts a l¿activitat territorial, allunyant-se així el perill d¿abandonament de les activitats amb rendiments econòmics més petits però amb efectes ambientals essencials, com és el cas dels conreus herbacis en els secans o el del manteniment de la ramaderia extensiva a les zones de muntanya. El proper dijous dia 23 de desembre tindrà lloc una Taula Sectorial als Serveis Centrals del DARP a Barcelona, per discutir amb tot el sector la decisió aprovada a la Conferència Sectorial d¿ahir.