DEL 7 a L'11 DE FEBRER | 19/12/2004  Ruralcat

IX Curs d'Aplicació de productes fitosanitaris i minimització de l'impacte ambiental

La Universitat de Lleida acullirà del 7 a l¿11 de Febrer de 2005 el IX Curs d'Aplicació de productes fitosanitaris i minimització de l¿impacte ambiental. El curs està organitzat conjuntament pel Centre de Mecanització Agrària del DARP i el Departament d'Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida.

Aplicació de productes fitosanitaris i minimtzació de l'impacte ambiental

La formació es dividirà en dos blocs, el teòric i el pràctic, amb l¿objectiu de que els assistents adquireixin coneixements sobre: - La interrelació existent entre la tècnica de distribució i l¿eficàcia dels tractaments fitosanitaris en conreus extensius, arboricultura, viticultura i horticultura. - Bones pràctiques fitosanitàries. Tractaments químics, sostenibilitat del medi i seguretat personal i alimentària. - Normes tècniques, programes d¿inspecció i legislació relativa a maquinària de tractaments fitosanitaris.
Bloc teòric
 • Eficiència de les aplicacions i control de plagues, malalties i vegetació adventícia.

 • Equips de tractaments fitosanitaris: estudi de components.

 • Polvorització. Broquets. Anàlisi de poblacions de gotes.

 • Selecció i regulació d'equips per a tractaments agrícoles, espais verds i masses forestals.

 • Norma europea EN907 sobre seguretat en els polvoritzadors agrícoles.

 • Norma europea EN12761 sobre polvoritzadors agrícoles i protecció ambiental.

 • Norma europea EN13790 sobre inspecció en polvoritzadors agrícoles.

 • Tractaments fitosanitaris en la Producció Integrada.

 • Prevenció de la contaminació (deriva).

 • Manteniment preventiu de la maquinària.

 • Programes d'inspecció de maquinària de tractaments en ús.
 • Bloc pràctic
 • Regulació en camp de màquines de tractaments per a conreus baixos.

 • Regulació en camp de màquines per a conreus arboris.

 • Quantificació de la deriva.

 • Assaig de broquets i polvoritzadors.

 • Manteniment i inspecció de màquines de tractament en ús.

 • El curs està adreçat als professionals de la protecció vegetal que desenvolupen la seva activitat en empreses del sector agroquímic, la maquinària agrícola, entitats auditores i de certificació, les ADV i les ATRIAS, l¿assessorament tècnic, la Producció Integrada, l¿administració i els serveis públics. La direcció del curs anirà a càrrec del Sr. Felip Gràcia Aguilà i entre el professorat hi haurà Àngel Bustos, Alexandre Escolà, Alba Fillat, Felip Gràcia, Enric Matamoros, Francesc Solanella, Santiago Planas (DARP), Josep Mª Fibla (IRTA), Jaume Arnó, Ferran Camps, Joan Ramon Rosell (UdL), Luis Márquez (UPM), Enrique Moltó (IVIA), Emilio Gil (ESAB-UPC) i Luis Val (UPV). El curs té una durada de 35 hores, del 7 al 10 de febrer serà de 9h a 19h i el divendres 11 de febrer de 9h a 14h. En conjunt equival a 4 crèdits docents, i s¿expedirà un diploma d¿aprofitament a tots els assistents. El termini d¿inscripció és fins el 15 de gener de 2005. Per a més informació us podeu posar en contacte amb la secretaria del curs.
  Centre de Mecanització Agrària
  Sra. Maite Melé
  Av. Alcalde Rovira Roure, 191
  25198 Lleida
  Telf: 973 249 846
  Fax: 973 249 403
  E-mail:mmele@gencat.net