REPTES 2005 | 16/12/2004  Ruralcat

L¿IRTA anuncia importants projectes en recerca, investigació i desenvolupament tecnològic

El Consell d¿Administració de l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha presentat el pla d¿actuació d¿aquest organisme per al 2005. Entre les actuacions, destaca la posada en marxa de la Plataforma de Noves Tecnologies de Conservació d¿Aliments al Centre de Tecnologia de la Carn de Monells (Girona).

Un moment del Consell d'Administració de l'IRTA, presidit pel conseller Siurana. Foto: DARP

Un moment del Consell d'Administració de l'IRTA, presidit pel conseller Siurana. Foto: DARP

El director general de l¿IRTA, Josep Tarragó, ha explicat que la Plataforma ofereix equipaments a escala industrial així com a escala de recerca, per avaluar nous prototips. Els aliments analitzats abasten un ampli ventall, des de la carn i el peix fins a les verdures i la fruita, entre d¿altres. En aquest sentit, la recent incorporació de l¿IRTA al SAFE Consortium significarà l¿ocasió de donar a conèixer a nivell europeu els desenvolupaments d¿aquesta Plataforma i del Centre de Competència en Productes Carnis (CECOC) en l¿àmbit de la Seguretat Alimentària, consolidant la vocació internacional del Centre de Tecnologia de la Carn. Pel que fa al Pla d¿Actuació a les Terres de l¿Ebre, en l¿àmbit de l¿Aqüicultura, s¿inauguraran els nous laboratoris del Centre a Sant Carles de la Ràpita, acció que es complementarà amb un reforç significatiu en personal investigador i tècnic. D¿altra banda, la Unitat Experiment de la Terra Alta gaudirà al 2005 de noves infrastructures (magatzem, sistema de reg automatitzat) i la incorporació del seu director tècnic durant l¿any 2004 assegurarà la consecució dels objectius previstos i el contacte amb els diferents sectors de la comarca. Durant l¿any 2005 també es finalitzarà el Pla Estratègic del Consorci CSIC-IRTA en Genòmica Vegetal Molecular, i s¿acordaran els termes del seu Contracte Programa amb el Govern, de forma que pugui ser afegit com una addenda al Contracte Programa de l¿IRTA, actualment en vigor.

Sostenibilitat agroalimentària

En l¿àmbit del desenvolupament sostenible del sector agroalimentari, durant l¿any 2005 s¿assoliran fites significatives en els següents àmbits:
  1. Alternatives a l¿ús del bromur de metill en horticultura ornamental
  2. Producció ecològica en fruita, olivera i hortícoles (INTERREG)
  3. Gestió de residus ramaders emprant sistemes d¿ajut a la presa de decisions a nivell d¿explotació
  4. Producció animal: codi de bones pràctiques en les explotacions de selecció
  5. Seguretat alimentària: creació d¿una xarxa europea (INTERREG)
  6. Genètica de la conservació: treballs amb espècies en perill d¿extinció
Tanmateix, està previst que durant el 2005 es posi en marxa una "acció específica" dins del programa ERANet del VIè pla marc de la UE (la primera coordinada per una institució d¿àmbit regional a tot l¿Estat) que servirà per preparar una xarxa europea de recerca i transferència pel control de la qualitat de les aigües costaneres. Els treballs endegats l¿any 2004 per definir un sistema de classificació i pes de canals, en el qual hi ha hagut una àmplia participació del sector i de l¿administració, està previst que es formalitzin durant l¿any 2005 donant resposta d¿aquesta manera a una de les prioritats detectades pel Govern en aquest àmbit.