SECTOR HORTOFRUCTÍCOLA | 04/02/2014  RuralCat/DAAM

El DAAM aprova els programes operatius de les OPFH per al 2014

L'ajut aprovat supera els 19 milions d'euros i anirà destinat a 64 programes operatius

El sector de les fruites i hortalisses representa més de la tercera part de la producció final agrícola catalana. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), mitjançant els instruments que la Política Agrària Comuna posa a l’abast, fomenta la integració de les empreses productores en Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH) i l’establiment de Programes Operatius (PO), a través dels quals el sector duu a terme millores de la qualitat i la seguretat dels seus productes, inversions en infraestructures de comercialització i indústries, modernització d‘explotacions, i control i reducció de l’impacte de la seva activitat en el medi ambient.

L’any 2014 el nombre total de programes operatius aprovats és 64, d’entre les 67 Organitzacions de productors de Fruites i Hortalisses sol·licitants. L’import total de les mesures previstes a executar és de 37.665.413,05 euros. El finançament d’aquests programes es realitza, en general, al 50% entre les OPFH actuants i el Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària, de manera que l’import de l’ajut aprovat ascendeix a 19.738.080,14 euros.

També cal destacar que deu de les OPHF han previst dedicar 2.096.708,96 euros a mesures de prevenció i gestió de crisis, concretament a la retirada de fruita amb fins benèfics.

Les dades dels Programes Operatius aprovats, segons la seva distribució territorial, són: 

Secció Territorial
Nombre de PO
Import de l'ajut aprovat (€)
Lleida
49
13.433.795,69
Tarragona
5
2.724.789,09
Terres de l'Ebre
7
1.654.229,47
Girona
3
1.925.265,90


I les dades dels Programes Operatius aprovats, segons distribució per categoria de reconeixement, de les OPFH són:

 

Categoria
Nombre de PO
Ajut (€)
I. Fruites i hortalisses
18
5.699.534,72
II. Fruites
36
10.911.172,34
V. Cítrics
4
1.052.876,10
VI. Fruita seca
6
2.074.496,97
 

 

Les OPFH, que s’estructuren fonamentalment en forma de Cooperatives o Societats Agràries de Transformació, amb una participació directa dels productors, contribueixen a la transparència dels mercats i a la permanència, manteniment i sostenibilitat del territori.